PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ขายกากมันผสมกากข้าวโพด อบแห้ง

kokoman
08-06-2012, 02:07 PM
กากมันสัมปะหลังผสมกากข้าวโพด ที่เหลือจากการหมักยิสต์
เหมาะสำหรับเสี้ยงสัตว์ วัว หมู และทำปุ๋ยชีวภาพ
อบแห้ง ความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซนต์
ราคา กิโลกรัมละ 4.25 บาท ไม่รวมค่าขนส่ง
โทร 081 1220566 วัฒนะ

path62
08-30-2012, 02:33 PM
มีตัวอย่างให้ทดลองมั้ยครับ