PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รวมวัตถุมงคล..หลวงพ่อพระองค์แสน..วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

เสือไฟ
05-21-2010, 12:32 PM
คำนมัสการ
พุทธัง นมามิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระพุทธเจ้า
ธัมมัง นมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมซึ่งพระธรรม
สังฆัง นมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมซึ่งพระสงฆ์
สุวณฺณสตสหสฺสปฎิมากรํ นมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมซึ่งหลวงสุวรรณแสน
สตสหสฺสปฎิมากรํ นมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมซึ่งหลวงพ่อพระองค์แสน
ลักษณะ ขนาด และที่ประดิษฐาน
หลวงพ่อพระองค์แสน เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน สมาธิราบ ปางมารวิชัย มีลักษณะพิเศษคือ พระพักตร์อิ่มเอิบ
มีความสวยงามมากตลอดทั้งองค์ ได้ลักษณะมหาบุรุษทุกประการ มีส่วนสูงจากแท่นที่ประทับถึงยอดพระเมาลีวัดได้ 3.20 เมตร หน้าพระเพลาวัดจากพระชาณุซ้ายถึงพระชาณุขวา ยาว 2.00 เมตร ประทับอยู่บนพระแท่นสูง 1.35 เมตร
พระพุทธรูปองค์หน้า คือหลวงพ่อพระองค์แสน (องค์เดิม) เป็นพระประธานประทับอยู่ในพระวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุม ผินพระ พักตร์ไปทางทิศตะวันออกและผินพระปฤศฎางค์เข้าหาองค์พระธาตุเชิงชุม
พระพุทธรูปองค์หลัง เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นสมัยฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
ตำนานเล่าขาน
หลวงพ่อพระองค์แสนสร้างขึ้นราวพุทธศักราช 1800 เพื่อแทนหลวงพ่อสุวรรณแสนองค์จริงที่เป็นทองคำทั้งองค์ (สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันต์ที่ 7 ) คือในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกิดศึกสงครามหลายครั้ง จึงย้ายเมืองไปอยูที่นครธม ก่อนย้ายได้นำพระสุวรรณแสนทองคำไปซ่อนไว้ในน้ำไม่สามารถนำไปได้ด้วยเหตุว่ากลัวข้าศึกจะมาแย่งชิงในระหว่างทาง พระเจ้าชัยวรมันต์ที่ 7 จึงได้สร้างหลวงพ่อพระองค์แสน(องค์ปัจจุบัน) แทนไว้ให้ ทำด้วยหินเหล็กเส้นชนิดสี่เหลี่ยมเป็นโครง(ผูกลวด) แล้วฉาบด้วยมรายผสมปูนขาวแช่น้ำเปลือกไม้(ยางบง) น้ำแช่หนัง มะขาม น้ำอ้อย และเถาฝักกรูด ลงรักปิดทองมีพทธลักษณะเท่าเดิมนามว่า .หลวงพ่อพระองค์แสน. เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สอทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนคร สืบต่อมา.
การบูรณะซ่อมแซมหลวงพ่อพระองค์แสน ครั้งใหญ่ได้กระทำขึ้นในปี พศ.2462 ดังมีหลักฐานอักษรขอมอยู่ใต้ฐานชุกชีด้านหลังขององค์พระพุทธรูป ซึ่งมีนายอำไพ คำโท เจ้าหน้าที่แผนกจารึกกรมศิลปากรได้อ่านข้อความไว้ดังนี้ จุลศักราช 1281 ณ วันที่ 4 เดือน 6 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะแม เอกศก ภายในมีท่านพระครูสกลสมณกิจ สังฆปาโมกข์ และพระสงฆ์ทั้งปวง ภายนอกมีเจ้าพระยาประจันตประเทศธานี เป็นประธาน และเจ้าคุณสกลกิจวุฐารณ จึงประชุมพร้อมกันด้วยข้าราชการผู้ใหญ่น้อยในเมืองสกลนครว่าพระพุทธรูปองค์นี้ ซึ่งเป็นที่พึ่งนับถือของโบราณมาตั้งแต่ครั้งก่อนก็เป็นการคร่ำคร่าทรุดโทรม พระพิทักษ์เจดีย์โคตรธรรม และพระบริบาลศุภกิจศิริขันธ์ ที่เป็นหมวดนายวัดธาตุสังฆาราม จึงพร้อมกันมากระทำการปฎิสังขรณ์ซ่อมแซมปิดทองล่องชาดให้งดงามยิ่งขึ้นไปกว่าครั้งก่อนๆ ขอให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้สำเร็จพระนิพพานในอนาคตกาลโน้นเทอญ.(พระมหาวารี อินทปณฺโณ.พระครูโพธิพัฒนานุการผู้บันทึก)
สืบต่อมาก็มีการสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อกราบไหว้บูชา ตลอดมา สมาชิกท่านใดที่รูปวัตถุมงคลของหลวงพ่อพระองค์แสน อยากจะร่วมบันทึกไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ลูกหลานสืบไปเบื้องหน้า..ขอเรียนเชิญนะครับ..เดี๋ยวจะหายไปซะก่อน

เสือไฟ
05-21-2010, 12:44 PM
กริ่งหลวงพ่อพระองค์แสน พิมพ์โบราณ บูรณะ 2552

pichet03
05-21-2010, 02:34 PM
เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสน สร้างเป็นที่ระลึกสวนสมเด็จย่า สกลนคร ครับ [fu8iy]

pong2010
05-21-2010, 03:05 PM
ร่วมแจม เหรียญรุ่นแรก ทั้งหลังยันต์และหลังเรียบครับ

pong2010
05-21-2010, 03:10 PM
มีเหมือนกันครับ กริ่งบูรณะ52 พิมพ์โบราณเนื้อเงิน และชุดกรรมการ(กล่องเหลือง) ปลุกเสกโดยสุดยอดอริยะสงฆ์สายหลวงปู่มั่น ของจังหวัดสกลนครยุคปัจจุบัน 1. หลวงปู่หว้าน   เขมโก  วัดป่านาคนิมิต อ.โคกศรีสุพรรณ
                                        2. หลวงปู่ผ่าน     ปัญญาปทีโป  วัดป่าปทีปปุญญาราม อ.อากาศอำนวย
                                        3. หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม  วัดป่าโชคไพศาล อ.วานรนิวาส
                                        4. หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ  วัดผาเทพนิมิต  อ.นิคมน้ำอูน
                                        5. หลวงตาบุญหนา  ธัมมทินโน วัดป่าโสตถิผล  อ.พรรณานิคม
                                        6. สุดท้ายพิธีพุทธาภิเศกที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยมีพระเทพวิสุทธาจารย์ (หลวงปู่กง โฆสโก) เป็นประธานจุดและดับเทียนชัย

pong2010
05-21-2010, 03:52 PM
ไหนๆก็ไหนๆแล้วลงให้ชมกันอีก

pong2010
05-21-2010, 03:54 PM
เอ้าอีกครับ

pong2010
05-21-2010, 03:58 PM
เอาให้หมดเท่าที่มี

kosit
05-21-2010, 04:14 PM
เอาอีก เอาอีก [ลิงถ่ายรูป] [ลิงถ่ายรูป] [ลิงถ่ายรูป]

pong2010
05-21-2010, 04:54 PM
ได้เลยครับท่านโฆษิต

thesun
05-21-2010, 06:08 PM
พระองค์แสนรุ่นบูรณะพอจะยังมีที่ใดให้เช่าบูชามั้ยครับคุณพี่

parparat
05-21-2010, 06:56 PM
มีเนื้อสัมฤทธิ์ ค่ะ แบ่งให้เท่ากับที่บูชามากับวัดค่ะ โทร 0879479971

anuwat
05-21-2010, 07:25 PM
กริ่งหลวงพ่อพระองค์แสน พิมพ์โบราณ บูรณะ 2552


ของดีของขลังจะหาได้ยากยิ่ง...........

sakol
05-21-2010, 08:10 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]หลวงพ่อองค์แสน [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

เสือไฟ
05-21-2010, 08:23 PM
หลวงพ่อพระองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์..องค์พระธาตุเชิงชุม..และพระวิหารที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อพระองค์แสน ซึ่งในสมัยปู่ย่าตายายไม่ว่าจะไปไหน จะทำอะไร ลูกหลานจะสอบเข้าเรียนที่ไหน.ต้องไปขอพึ่งบารมีองค์หลวงพ่อพระองค์แสนทั้งนั้นครับ

เสือไฟ
05-21-2010, 08:48 PM
บรรยากาศภายในวัด ทุกวันพระจะมีพุทธศาสนิกชน ลูกหลานชาวจังหวัดสกลนครไปกราบไหว้ทุกวันพระครับ

เสือไฟ
05-21-2010, 08:54 PM
ได้ยินข่าวว่าพี่ตู้น้ำเย็น..นิมนต์หลวงพ่อพระองค์แสนไปฝรั่งเศสด้วยขากลับมาประสบการณ์เพียบเลยใช่มั๊ยพี่...

เสือไฟ
05-21-2010, 10:29 PM
หลายมุมมองขององค์หลวงพ่อพระองค์แสน..สวยสดงดงามจริงๆครับ..ใช้โทนภาพมืดไปหน่อยคลาสสิคไปอีกแบบครับ..

namo phantun
05-22-2010, 07:20 AM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]กราบหลวงพ่อพระองค์แสน เหนือเศียรเกล้า ครับ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

pong2010
05-22-2010, 09:46 AM
ได้ยินข่าวว่าพี่ตู้น้ำเย็น..นิมนต์หลวงพ่อพระองค์แสนไปฝรั่งเศสด้วยขากลับมาประสบการณ์เพียบเลยใช่มั๊ยพี่...
เป็นรุ่นบูรณะ(พิมพ์โบราณ)เนื้อเงินแต่คนละองค์กับที่ลงให้ชม ไม่แค่ไปฝรั่งเศสผมนิมนต์ท่านไปญี่ปุ่นด้วยครับตั้งจิตอธิฐาน ทุกอย่างดีไปหมดสุดยอดเลยครับ ภาพหลวงพ่อพระองค์แสนองค์เก่าก่อนบูรณะ ภาพอริยะสงฆ์อธิฐานจิต กริ่งบูรณะ(พิมพ์โบราณ)

pong2010
05-22-2010, 11:44 AM
ภาพเพิ่มเติม

golfwaveoil
05-22-2010, 11:50 AM
กริ่ง หลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นแรก ครับ...

man191
05-22-2010, 12:13 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]กราบหลวงพ่อองค์แสนและกราบองค์พระธาตุเชิงชุมครับผม [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]
ได้ยินพระอาจารย์หนุ่มท่านเล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อองค์แสนอีกองค์ ประดิษย์ฐานไว้ที่วัดบ้านนายอ อ.เมืองสกลนคร
เป็นช่างคนเดียวกันที่สร้างหลวงพ่อองค์แสนทั้งสององค์ครับ

golfwaveoil
05-22-2010, 07:42 PM
พึ่งไปกราบ ลพ.องค์แสน มาเมื่อตอนเย็นนี้ ครับ... [fu8iy]

pong2010
05-24-2010, 12:03 PM
1. องค์พระธาตุเชิงชุมยามเย็น
2. กริ่งหลวงพ่อพระองค์แสนพิมพ์โบราณ(รุ่นบูรณะ52)องค์นี้ถ้าเดินทางไกลๆผมนิมนต์ท่านไปด้วยเสมอ

เสือไฟ
05-24-2010, 07:02 PM
ล้อคเก็ตหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นเสี่ยอ้อด สวนรัก ทำแจกงานคุณแม่ของท่าน หลังเทียนฝังตระกุด ส่วนหลังผงนั้น ท่านโต โพลี่ เอาผงพุมธคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆ มาใส่แล้วขอเมตตาหลวงตาบุญหนา หลวงปู่ผ่านอธิษฐานจิตให้ (ตอนที่ท่าน....เสี่ยอ้อด...เก็บล็อคเก็ตนี้ไว้ที่บ้านก่อนแจกท่านบอกมีแสงใสสว่างลอดออกมาเจิดจ้ามากครับ)

เสือไฟ
05-24-2010, 07:05 PM
เป็นเหรียญเก่าอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อพระองคึ์แสน..ออกที่วัดนารายณ์เจงเวงครับ

เสือไฟ
05-24-2010, 07:08 PM
เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อองค์แสนเรณูนครครับ..เนื้อผงเป็นหลวงพ่อพระองค์แสน วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนครครับ

เสือไฟ
05-24-2010, 07:18 PM
องค์นี้คนเฒ่าคนแก่บอกได้มาตอนรื้อโบสถ์เก่าวัดแจ้งแสงอรุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสมอบให้ญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ ศิลปะเหมือนเชียงรุ้งช่างชาวบ้านครับ(สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่างชาวบ้านที่มาร่วมสร้างโบสถ์และวิหารวัดแจ้งและวัดพระธาตุเอามาฝังใส่เป็นพุทธบูชาในสมัยโบราณโน้น...ครับ)..และพระชุดนี้จะพบเห็นรอบๆตัวจังหวัดสกลนคร ..แสดงว่าในสมัยโบาณชาวบ้านที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาต่างก็สร้างพระมาเพื่อที่จะร่วมบรรจุในองค์พระธาตุเชิงชุม บางแห่งก็มาถึง บางแห่งก็สร้างแล้วเอามาไม่ได้ก็เก็บไว้ที่วัดตามหัวเมืองรอบนอก..สังเกตตามที่ผมเคยตระเวณดูพระตามอำเภอต่างๆที่ไปทำงานชาวบ้านแต่และครัวเรือนจะมีประจำบ้านเกือบทั้งนั้น..บอกว่าปูย่าตายายเก็บได้มั่ง ได้มาจากวัดมั่ง ..เป็นของหวงแหนประจำบ้านเลยหละครับ..ที่ทราบเพราะเคยขอไว้ป้องกันตัวเองจากชาวบ้านแต่ก็ไม่ได้ครับ..แหะๆ

เสือไฟ
05-24-2010, 08:09 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]กราบหลวงพ่อองค์แสนและกราบองค์พระธาตุเชิงชุมครับผม [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]
ได้ยินพระอาจารย์หนุ่มท่านเล่าให้ฟังว่า หลวงพ่อองค์แสนอีกองค์ ประดิษย์ฐานไว้ที่วัดบ้านนายอ อ.เมืองสกลนคร
เป็นช่างคนเดียวกันที่สร้างหลวงพ่อองค์แสนทั้งสององค์ครับ
เอาไว้ให้ผมไปค้นหาข้อมูลประวัติหลวงพ่อพระองค์แสนบ้านนายอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ..

เสือไฟ
05-24-2010, 11:38 PM
องค์นี้ของคุณแม่ผมท่านได้มาจากวัดแจ้ง..หรือวัดพระธาตุเชิงชุมนี่แหละผมเคยถามท่านนานแล้ว..บอกว่าจำไม่ได้.แต่ดูแล้วน่าจะเก่ามากสร้างพร้อมหลวงพ่อพระองค์แสนหรือเปล่ายังไม่มีหลักฐานครับ.เอามาให้ดูเผื่อสมาชิกท่านใดมีจะได้มาแชร์ความรู้กันครับ..

golfwaveoil
05-25-2010, 07:50 AM
ล้อคเก็ตหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นเสี่ยอ้อด สวนรัก ทำแจกงานคุณแม่ของท่าน หลังเทียนฝังตระกุด ส่วนหลังผงนั้น ท่านโต โพลี่ เอาผงพุมธคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆ มาใส่แล้วขอเมตตาหลวงตาบุญหนา หลวงปู่ผ่านอธิษฐานจิตให้ (ตอนที่ท่าน....เสี่ยอ้อด...เก็บล็อคเก็ตนี้ไว้ที่บ้านก่อนแจกท่านบอกมีแสงใสสว่างลอดออกมาเจิดจ้ามากครับ)

ยังขาดสีชมภู ครับ... ท่านเสือไฟ...

เสือไฟ
05-25-2010, 01:37 PM
ล้อคเก็ตหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นเสี่ยอ้อด สวนรัก ทำแจกงานคุณแม่ของท่าน หลังเทียนฝังตระกุด ส่วนหลังผงนั้น ท่านโต โพลี่ เอาผงพุมธคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆ มาใส่แล้วขอเมตตาหลวงตาบุญหนา หลวงปู่ผ่านอธิษฐานจิตให้ (ตอนที่ท่าน....เสี่ยอ้อด...เก็บล็อคเก็ตนี้ไว้ที่บ้านก่อนแจกท่านบอกมีแสงใสสว่างลอดออกมาเจิดจ้ามากครับ)

ยังขาดสีชมภู ครับ... ท่านเสือไฟ...
รบกวนท่าน Golfwavoil ถ้ามีลงรูปให้ดูหน่อยครับ ของผมยังไม่มีเลย สีนี้หายากหรือเปล่าน้อ.. [ลิงถ่ายรูป]

เสือไฟ
05-25-2010, 11:39 PM
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553 ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับไปร่วมพิธีพุทธาภิเศก กริ่งหลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นไปอเมริกา ที่วัดพระธาตุเชิงชุมร่วมทำบุญด้วยกันครับ..ใครมีของดีจะนำเข้าพิธีด้วยก็ได้ครับเห็นว่าเป็นพิธีใหญ่มาก...

golfwaveoil
05-26-2010, 06:25 AM
ล้อคเก็ตหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นเสี่ยอ้อด สวนรัก ทำแจกงานคุณแม่ของท่าน หลังเทียนฝังตระกุด ส่วนหลังผงนั้น ท่านโต โพลี่ เอาผงพุมธคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆ มาใส่แล้วขอเมตตาหลวงตาบุญหนา หลวงปู่ผ่านอธิษฐานจิตให้ (ตอนที่ท่าน....เสี่ยอ้อด...เก็บล็อคเก็ตนี้ไว้ที่บ้านก่อนแจกท่านบอกมีแสงใสสว่างลอดออกมาเจิดจ้ามากครับ)

ยังขาดสีชมภู ครับ... ท่านเสือไฟ...
รบกวนท่าน Golfwavoil ถ้ามีลงรูปให้ดูหน่อยครับ ของผมยังไม่มีเลย สีนี้หายากหรือเปล่าน้อ.. [ลิงถ่ายรูป]

ยังไม่ได้ถ่ายรูป ครับ... รอซักครู่ ครับ... [xitdkLq]

anuwat
05-26-2010, 09:41 AM
หลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นไปอยู่อเมริกา ท่านจองแล้วหรือยัง................
ประกอบพิธีมหาพุทธาภิเศก ในวันที่ 30 พ.ค.2553
พระเกจิอาจารย์พร้อมพระภิกษุ รวมแล้วจำนวน 999 รูป นั่งปรกบริกรรม
จุดเทียนชัยพิธี เวลา 16.00 น. โดยหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป (มหาพุทธาภิเศก-หล่อองค์หลวงพ่อพระองค์แสนจำลอง รุ่นไปอยู่อเมริกา)
คณะพระพิธีกรรม จาก วัดสุทัศนเทพวราราม
พระคณาจารย์นั่งปรก สายกรรมฐานและสายอยุธยา
ดับเทียนชัย และเริ่มแจกวัตถุมงคลที่ระลึก เวลาประมาณ 18.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

anuwat
05-27-2010, 01:47 PM
พระกริ่งหลวงพ่อพระองค์แสน เนื้อนวโลหะ สร้าง 999 องค์ องค์ละ 4,999 บาท ของดีของใหม่ราคาแพงแต่แรงมากด้วยศรัทธา และน่าเก็บ

anuwat
05-27-2010, 01:54 PM
ติดต่อโดยตรงที่วัดพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
ไม่มีศูนย์รับจองใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าอยากได้ก็จะรับเป็นธุระดำเนินการให้

anuwat
05-27-2010, 02:02 PM
ภาพ

anuwat
05-27-2010, 02:09 PM
ไปร่วมจองมาแล้ว 1 องค์ ได้หมายเลข ๑๑๑ โชคดีเป็นที่สุดที่ยังเหลือเลขสวย

man191
05-27-2010, 05:52 PM
พระกริ่งมีอยู่องค์เดียวนอกนั้นเป็นเหรียญ

เสือไฟ
05-27-2010, 06:54 PM
ไปร่วมจองมาแล้ว 1 องค์ ได้หมายเลข ๑๑๑ โชคดีเป็นที่สุดที่ยังเหลือเลขสวย
ท่านอนุวัฒน์นี่เร็วเหลือเกินนะครับ..ไปไม่ชวนกันเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้จะไปดูมีหมายเลขสวยๆเหลือหรือเปล่า [c'jqw,jpv,]

anuwat
05-27-2010, 07:46 PM
สร้าง 999 องค์ ราคา 4,999 บาท แพงนะครับ แต่สำหรับพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ และภาระการขนส่งหลวงพ่อพระองค์แสนจำลอง หน้าตัก 45 นิ้ว คงต้องเสียเงินหลายตังแน่ๆ หลังจากงานพิธีปลุกเสกเสร็จ พระอาจารย์ปรีดา อาจนำกลับอเมริกา หมดก็ได้ เพราะศรัทธาทางโน้นเขาก็เยอะ

เสือไฟ
05-27-2010, 09:21 PM
เย็นนี้ได้ไปจองแล้วไม่ทัน.. ท่านเก็บใบจองแล้วพรุ่งนี้เช้า 9 โมงเป็นต้นไปจะเปิดจองอีกครับ ไปดูเลขเลขสวยๆน่าจะเหลือ..สมาชิกท่านใดสนใจจะไปจองเจอกันที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะครับ .. ห้ามบอกพี่ตู้น้ำเย็นนะครับเดี๋ยวแกไปเก็บเบอร์สวยๆไว้หมด..พวกเราจะอด.. [55] [55] [55]

anuwat
05-27-2010, 09:28 PM
เย็นนี้ได้ไปจองแล้วไม่ทัน.. ท่านเก็บใบจองแล้วพรุ่งนี้เช้า 9 โมงเป็นต้นไปจะเปิดจองอีกครับ ไปดูเลขเลขสวยๆน่าจะเหลือ..สมาชิกท่านใดสนใจจะไปจองเจอกันที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะครับ .. ห้ามบอกพี่ตู้น้ำเย็นนะครับเดี๋ยวแกไปเก็บเบอร์สวยๆไว้หมด..พวกเราจะอด.. [55] [55] [55]


เคอฟิวส์ ช่วงเวลานี้ ไม่ทราบว่าผู้ควบคุมที่บ้านจพอนุญาต พี่ท่านตู้..ออกจากบ้านรึเปล่า อย่าไปกลัวเลยท่านพี่เสือไฟ เพิ่นไปไม่ทันหรอก [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq]

pong2010
05-27-2010, 10:04 PM
  เย็นนี้ได้ไปจองแล้วไม่ทัน.. ท่านเก็บใบจองแล้วพรุ่งนี้เช้า 9 โมงเป็นต้นไปจะเปิดจองอีกครับ ไปดูเลขเลขสวยๆน่าจะเหลือ..สมาชิกท่านใดสนใจจะไปจองเจอกันที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะครับ .. ห้ามบอกพี่ตู้น้ำเย็นนะครับเดี๋ยวแกไปเก็บเบอร์สวยๆไว้หมด..พวกเราจะอด.. [55] [55] [55]
คนเบี้ยน้อยครับท่านเสือไฟเก็บเงินอยู่หลายวันกว่าจะได้ครบ นี่ก็กำลังกะจะไปดูอยู่เหมือนกันไม่รู้จะทันท่านเสือรึเปล่าเห็นมีคนบอกประเภทร้อยเมตรไม่มีใครตามทันฮ้าๆฮ่าๆ(ยิ่งท่านanuwat หุ่นทรมานใจสาวยิ่งไปเร็วกว่ากระสวยอาวกาศห้าๆๆๆๆๆ.........)

เสือไฟ
05-27-2010, 10:34 PM
แหม.......ท่านพี่ตู้น้ำเย็นก็เกินปายยยยยยยยย...ระดับผู้จัดการแสงประทีปซะอย่างสบายมากอยู่แล้ว ..ว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้าผมไปไม่ทันจริงๆอย่าเพิ่งเหมาหมดก็แล้วกัน...ช่วยกรุณาเหลือเบอร์ 999 ไว้ให้ผมบ้างนะครับ.ขอเบอร์เดียว.. [55]

golfwaveoil
05-27-2010, 11:25 PM
ไม่มีงบ ครับ... [ลิงยกธงขาว]

namo phantun
05-28-2010, 07:09 AM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]กราบหลวงพ่อพระองค์แสน...ครับ...สาธุ...สาธุ...สาธุ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

golfwaveoil
05-28-2010, 07:10 AM
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

anuwat
05-28-2010, 08:46 AM
เย็นนี้ได้ไปจองแล้วไม่ทัน.. ท่านเก็บใบจองแล้วพรุ่งนี้เช้า 9 โมงเป็นต้นไปจะเปิดจองอีกครับ ไปดูเลขเลขสวยๆน่าจะเหลือ..สมาชิกท่านใดสนใจจะไปจองเจอกันที่วัดพระธาตุเชิงชุมนะครับ .. ห้ามบอกพี่ตู้น้ำเย็นนะครับเดี๋ยวแกไปเก็บเบอร์สวยๆไว้หมด..พวกเราจะอด.. [55] [55] [55]
คนเบี้ยน้อยครับท่านเสือไฟเก็บเงินอยู่หลายวันกว่าจะได้ครบ นี่ก็กำลังกะจะไปดูอยู่เหมือนกันไม่รู้จะทันท่านเสือรึเปล่าเห็นมีคนบอกประเภทร้อยเมตรไม่มีใครตามทันฮ้าๆฮ่าๆ(ยิ่งท่านanuwat หุ่นทรมานใจสาวยิ่งไปเร็วกว่ากระสวยอาวกาศห้าๆๆๆๆๆ.........)


โพดละเว้า [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq]

golfwaveoil
05-28-2010, 08:48 PM
ล้อคเก็ตหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นเสี่ยอ้อด สวนรัก ทำแจกงานคุณแม่ของท่าน หลังเทียนฝังตระกุด ส่วนหลังผงนั้น ท่านโต โพลี่ เอาผงพุมธคุณหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆ มาใส่แล้วขอเมตตาหลวงตาบุญหนา หลวงปู่ผ่านอธิษฐานจิตให้ (ตอนที่ท่าน....เสี่ยอ้อด...เก็บล็อคเก็ตนี้ไว้ที่บ้านก่อนแจกท่านบอกมีแสงใสสว่างลอดออกมาเจิดจ้ามากครับ)

ยังขาดสีชมภู ครับ... ท่านเสือไฟ...
รบกวนท่าน Golfwavoil ถ้ามีลงรูปให้ดูหน่อยครับ ของผมยังไม่มีเลย สีนี้หายากหรือเปล่าน้อ.. [ลิงถ่ายรูป]

ถ่ายภาพมาแล้ว ครับ...

เสือไฟ
05-28-2010, 11:07 PM
สุดยอดครับท่าน Golfwaveoil ครบทุกสีเลยนะ [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]

golfwaveoil
05-29-2010, 10:51 AM
สุดยอดครับท่าน Golfwaveoil ครบทุกสีเลยนะ [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]

ว่าแต่ว่าไปจองหลวงพ่อพระองค์แสน หมายเลขอะไรกันไว้ ครับ... พี่ตู้น้ำเย็น... พี่เสือไฟ... [xitdkLq]
ส่วนผมงบหมด ครับ... [ลิงยกธงขาว] [ลิงยกธงขาว] [ลิงยกธงขาว]

เสือไฟ
05-29-2010, 11:36 AM
สุดยอดครับท่าน Golfwaveoil ครบทุกสีเลยนะ [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]

ว่าแต่ว่าไปจองหลวงพ่อพระองค์แสน หมายเลขอะไรกันไว้ ครับ... พี่ตู้น้ำเย็น... พี่เสือไฟ... [xitdkLq]
ส่วนผมงบหมด ครับ... [ลิงยกธงขาว] [ลิงยกธงขาว] [ลิงยกธงขาว]
ครือว่า...อ่า...ยังงี้ครับท่านGolfwaveoil ตั้งใจจะไปจองจริงๆแหละครับ..แต่ว่ามีเหตุขัดข้องบางประการครับ อันดับแรกงบประมาณสูงเกินไปจริงๆ อันดับสอง เนิ้อนวะก็คล้ายกับรุ่น ..พิมพ์โบารณ ..ที่พวกเราสร้าง อันดับสามพอดีพรรคพวกคือ ทนายตี๋น้อย (ท่านวิเศษพร ฯ) เอาล็อคเก็ตที่หายากมาให้เป็นรุ่นที่ทนายตี๋น้อยทำร่วมกับท่านเสี่ยโต โพลี่(ตอนนี้ได้ทราบข่าวว่าท่านสึกออกมาแล้วและไม่ค่อยสบายพรรคพวกรู้ข่าวก็ไปเยี่ยมมั่งนะครับ) อธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ ผสมเส้นเกษาของท่านพร้อมกับพระธาตุพระสิวลีครับ ทำเป็นรูปไข่ 5 องค์ รูปเหลี่ยม 5 องค์ ทำมานานแล้วครับ เลยตัดสินใจเอารุ่นนี้ไว้ก่อนครับ.(ตามรูปครับ)

pong2010
05-29-2010, 03:03 PM
สุดยอดครับท่าน Golfwaveoil ครบทุกสีเลยนะ [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]

ว่าแต่ว่าไปจองหลวงพ่อพระองค์แสน หมายเลขอะไรกันไว้ ครับ... พี่ตู้น้ำเย็น... พี่เสือไฟ... [xitdkLq]
ส่วนผมงบหมด ครับ... [ลิงยกธงขาว] [ลิงยกธงขาว] [ลิงยกธงขาว]
ผมก็ยกธงครับราคาสูงมากอยากได้อยู่แต่ไม่สู้ราคา อีกอย่างตอนนี้นิมนต์หลวงปู่ฝั้นรุ่น9มา2เหรียญฝาบาตรหนึ่งทองแดงหนึ่ง และยังมีเจริญพรล่างหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ และเหรียญย่อยๆอีกจำนวนหนึ่งงบประมาณเลยหมดต้องบายเอาไว้คอยบูชาภายหลังไม่ได้เลขสวยคงไม่เป็นไร

เสือไฟ
05-29-2010, 06:38 PM
พรุ่งนี้ว่าไปร่วมพิธีพุทธาภิเศกหลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นไปอยู่อเมริกา จะนำของดีที่บ้านไปเข้าร่วมด้วยไม่รู้ว่าจะเข้าพิธีได้ยังไง เสร็จพิธีแล้วจะนำรูปภาพในวันงานมาฝากเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้ไปนะครับ...

pong2010
05-30-2010, 10:03 AM
  พรุ่งนี้ว่าไปร่วมพิธีพุทธาภิเศกหลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นไปอยู่อเมริกา จะนำของดีที่บ้านไปเข้าร่วมด้วยไม่รู้ว่าจะเข้าพิธีได้ยังไง เสร็จพิธีแล้วจะนำรูปภาพในวันงานมาฝากเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้ไปนะครับ...
ไปพร้อมกันดีกว่าครับท่านเสือไฟชวนท่านอนุวัตน์ด้วย เห็นบอกว่ามีเหรียญให้บูชาด้วยใช่รึเปล่า เมื่อวานแวะเข้าไปดู(วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร)เลยบูชาแผ่นทองที่จะใช้หล่อหลวงพ่อด้วย ทีแรกเป็นห่วงเพราะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าก็ยังไม่หยุดพึ่งจะหยุดไปเมื่อกี้เอง09.40น.ตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งใสมากแต่ต้องรอดูตอนบ่ายอีกที พิธีเริ่มเวลา13.30 บวงสรวงเบิกฤกษ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ - ฆราวาสเททองหล่อ 15.39น.ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย  18.09น.ประธานสงฆ์ดับเทียนชัยประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ อื่นๆเสร็จพิธี  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ

golfwaveoil
05-30-2010, 10:24 AM
ได้มาเหมือนกัน ครับ... ได้มานานแล้วตั้งแต่เสี่ยโต โพลี่ยังไม่ได้บวช... จำได้คร่าวๆว่าหลังจาก ลพ.องค์แสน รุ่นบูรณะ 52 ออกใหม่ๆ... ว่าจะลงให้ชมอยู่... แต่จำประวัติการสร้างไม่ได้... พอดีพี่เสือไฟลงประวัติการสร้างให้ทราบก็ขอลงรูปให้ชม ครับ... [fu8iy]

เสือไฟ
05-30-2010, 10:34 AM
ท่านGolfwavoil..มีอะไรดีๆเกี่ยวกับหลวงพ่อองค์แสนก็นำมาลงอีกนะครับ..แต่ละรูปถ่ายได้สวยงามมากครับ.. [vbvbcVjq]

golfwaveoil
05-30-2010, 11:09 AM
ท่านGolfwavoil..มีอะไรดีๆเกี่ยวกับหลวงพ่อองค์แสนก็นำมาลงอีกนะครับ..แต่ละรูปถ่ายได้สวยงามมากครับ.. [vbvbcVjq]

ขอบพระคุณ ครับ... จะทยอยลงให้ชม ครับ... [vbvbcVjq]

เสือไฟ
05-30-2010, 08:02 PM
มาแล้วครับภาพพิธีพุทธาภิเศกหลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นไปอยู่อเมริกา ครับ สดๆ ร้อนๆ ท่านผู้ว่าจุดเทียนบวงสรวงหลวงพ่อพระองค์แสนองค์พระธาตุเชิงชุม และพุทธศาสนิคชนที่มาร่วมงาน และโรงทานครับ

เสือไฟ
05-30-2010, 08:06 PM
แท่นบวงสรวงและบรรยากาศรอบนอกครับ

เสือไฟ
05-30-2010, 08:11 PM
หลวงพ่อหรีด วัดป่าโมกข์ จังหวัดพังงา เจิมรูป หลวงปู่เคน เขมาสโย หลวงปู่บุญมี เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน หลวงปู่บุญพิน หลวงปู่ครูบาอาจารญ์นั่งปรกครับ

เสือไฟ
05-30-2010, 08:16 PM
พี่ตู้น้ำเย็น ท่านอนุวัฒน์ กำลังจัดของในพิธี ต่อหน้าหลวงพ่อพระองค์แสน กล่องสีขาวๆเป็นของท่านอนุวัฒน์เข้าร่วมพิธีด้วย

เสือไฟ
05-30-2010, 08:20 PM
หลวงพ่อหรีดกำลังกสินไฟ ภาพพิธีกำลังพุทธาภิเศก

เสือไฟ
05-30-2010, 08:23 PM
พิธีเททองหล่อบริเวณพิธีข้างนอกครับ

เสือไฟ
05-30-2010, 08:28 PM
หลวงปู่บุญมี ดับเทียนชัย อาทิตย์ทรงกลดพอดี รูปเหรียญหลวงพ่อองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกาเนื้อทองแดงพิมพ์มีหู

เสือไฟ
05-30-2010, 08:31 PM
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครับ..ไผ๋เป็นไผ๋ไม่รู้..มีแต่คนเท่ๆ เสร็จพิธีที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ พอเสร็จพิธีมีฝนตกปรอยๆลงมาหลวงพ่อหรีดท่านว่าเป็น...ฝนแสนห่า...ทำให้เกิดชอุ่มชุ่มเย็นเหมือนน้ำมนต์ที่โปรยปรายลงมารดพุทธศาสนิคชนทั้งหลายที่ไปร่วมงาน..เป็นศิริมงคลอย่างยิ่งครับ..ดั่งชือขององค์หลวงพ่อพระองค์แสนครับ

kosit
05-30-2010, 08:49 PM
อย่าลืมแบ่งของดีมาทางนี้ด้วยนะครับบบบบบบ

pong2010
05-30-2010, 09:16 PM
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกครับ..ไผ๋เป็นไผ๋ไม่รู้..มีแต่คนเท่ๆ เสร็จพิธีที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับ พอเสร็จพิธีมีฝนตกปรอยๆลงมาหลวงพ่อหรีดท่านว่าเป็น...ฝนแสนห่า...ทำให้เกิดชอุ่มชุ่มเย็นเหมือนน้ำมนต์ที่โปรยปรายลงมารดพุทธศาสนิคชนทั้งหลายที่ไปร่วมงาน..เป็นศิริมงคลอย่างยิ่งครับ..ดั่งชือขององค์หลวงพ่อพระองค์แสนครับ
พิธีใหญ่จริงๆนอกเหนือจากครูบาอาจารย์ที่ท่านเสือกล่าวมาแล้ว มีพระครูบาอาจารย์เข้าร่วมพิธีอีกเป็นพันรูป(จริงๆไม่ได้โม้) พุทธศาสนิกชนอีกหลายพันคน พวกผมสามสี่คนโชคดีได้เข้าไปอยู่ในวิหารหลวงพ่อพระองค์แสนด้วย ส่วนเหรียญผมกับท่านเสือไปเข้าคิวบูชาเลยได้มาก่อนคนละสี่เหรียญกะว่าพรุ่งนี้ต้องรีบไปบูชาเพิ่มอีกครับ

anuwat
05-30-2010, 09:43 PM
ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าหรีด วัดป่าโมกข์ ลงอาคมให้ ด้วยแป้งเจิม และลงกระหม่อมให้ แรงมากๆครับ พลังจิตท่านแข็งแกร่งดีมากๆ

namo phantun
05-31-2010, 07:08 AM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]


ขอบพระคุณครับพี่ๆที่นำภาพมาให้ชมกันนะครับขอบพระคุณครับพี่


พี่...anuwat...ครับอย่าลืมน้องๆคนอยู่ทางไกลนะครับ... [55] [55] [55] [55] [55]

เสือไฟ
05-31-2010, 11:27 AM
วันนี้ได้ไปบูชาเหรียญหลวงพ่อองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกามาอีกครับเป็นเนื้อนวะ สร้างประมาณ 400 กว่าองค์นี่แหละครับ และเนื้อทองแดงชุบทองพิมพ์ไม่มีหู สร้างประมาณ 3000 องค์ ครับ (พิธีเดียวกันกับพระกริ่งครับ) น่าเก็บนะครับ

kobkab
05-31-2010, 01:01 PM
[;hkdcpjch;] เมื่อวานผมไปร่วมงานที่พระธาตุเชิงชุม พิธีเข้มขลังมากแค่บารมีพระธาตุเชิงชุมที่มีอายุถึง 2500 ปี และบารมีพระองค์แสน ยังไม่นับรวมท่านครูบาอาจารย์ที่มาปลุกเสกก็เหนือคำบรรยาย แล้ว ....... ***ได้พบท่านอนุวัฒน์ ท่านเสือไฟ ท่านทั้ง 2 คนอยู่ในพิธีการแบบใกล้ชิด เรียกว่าคลุกวงในเลยทีเดียว เห็นว่าท่านเสือไฟเฝ้าอยู่ไม่ห่างเพราะนำวัตถุมงคลเนื้อทองคำไปเสกซ้ำ..... อิอิอิ ... เลยห่างสถานการณ์ไม่ได้เลย 555 .... ส่วนท่านอนุวัฒน์ ก็ร่วมพิธีแบบเอาพุทธคุณเต็มๆ อนุโมทนาด้วยครับ.........ท่านโฆษิตฯ พาผมและเพื่อนไปทานอาหาร อิอิอิอิ นี้แหล่ะไปไหนไม่อดตายมีเพื่อนซะอย่าง เลยไปเจอท่านลูกกระติ๋วคุยกันกระจายครับ หากมาอุดรฯ ก็เชิญนะครับจะพาไปทาน ลาบ ก้อย ซอยแซ ขมๆ แซ่บอีหลี 55555........ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่าน ครับ ..ขอบคุณครับ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]............. [07j'07h'] [07j'07h'] [07j'07h']...... [:toon03] [:toon03] [:toon03]

[55] ////////////.....แต่เสียดายไม่เจอท่านตู้เย็น....อิอิอิอิ 555........ ////////////

[p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq]

pong2010
05-31-2010, 01:13 PM
วันนี้ได้ไปบูชาเหรียญหลวงพ่อองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกามาอีกครับเป็นเนื้อนวะ สร้างประมาณ 400 กว่าองค์นี่แหละครับ และเนื้อทองแดงชุบทองพิมพ์ไม่มีหู สร้างประมาณ 3000 องค์ ครับ (พิธีเดียวกันกับพระกริ่งครับ) น่าเก็บนะครับ
แจมภาพต่างๆเพิ่มอีกนิด(เก็บตก)

pong2010
05-31-2010, 01:19 PM
วันนี้ได้ไปบูชาเหรียญหลวงพ่อองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกามาอีกครับเป็นเนื้อนวะ สร้างประมาณ 400 กว่าองค์นี่แหละครับ และเนื้อทองแดงชุบทองพิมพ์ไม่มีหู สร้างประมาณ 3000 องค์ ครับ (พิธีเดียวกันกับพระกริ่งครับ) น่าเก็บนะครับ
แจมภาพต่างๆเพิ่มอีกนิด(เก็บตก)
เพิ่มภาพ

pong2010
05-31-2010, 01:22 PM
วันนี้ได้ไปบูชาเหรียญหลวงพ่อองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกามาอีกครับเป็นเนื้อนวะ สร้างประมาณ 400 กว่าองค์นี่แหละครับ และเนื้อทองแดงชุบทองพิมพ์ไม่มีหู สร้างประมาณ 3000 องค์ ครับ (พิธีเดียวกันกับพระกริ่งครับ) น่าเก็บนะครับ
แจมภาพต่างๆเพิ่มอีกนิด(เก็บตก)
เพิ่มภาพ
เพิ่มภาพ

anuwat
05-31-2010, 01:23 PM
เป็นพิธีที่เข้มขลังที่สุดอีกพิธีหนึ่งเลยทีเดียว บุญบารมีแห่งองค์พระธาตุเชิงชุม (ที่ประชุมแห่งรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ พระนาม กุกกุสันโธ โกนาคมโน กัสสโป โคตโม และองค์ที่ 5 ที่จะมา คือ พระศรีอริยเมตไตรโย ) และพระธาตุเชิงชุมแห่งนี้ไม่ใช่แต่เป็นที่ประชุมรอยพระพุทธบาท ด้านในยังมีพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุสาวก จำนวนหนึ่ง และด้วยบารมีหลวงพ่อพระองค์แสน งานนี้จึงมีปาฏิหารย์ให้ชมกัน และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทุกประการ
-ครูอาจารย์ที่ร่วมงานมากกว่า 1000 รูป แน่นอนครับ
ขออนุโมทนา

pong2010
05-31-2010, 01:26 PM
วันนี้ได้ไปบูชาเหรียญหลวงพ่อองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกามาอีกครับเป็นเนื้อนวะ สร้างประมาณ 400 กว่าองค์นี่แหละครับ และเนื้อทองแดงชุบทองพิมพ์ไม่มีหู สร้างประมาณ 3000 องค์ ครับ (พิธีเดียวกันกับพระกริ่งครับ) น่าเก็บนะครับ
แจมภาพต่างๆเพิ่มอีกนิด(เก็บตก)
เพิ่มภาพ
เพิ่มภาพ
ภาพเหรียญที่บูชามาครับ นวะไม่เจาะหูห่วง ทองแดงกระหลั่ยทองมีหูห่วงและไม่มีหูห่วง ทองแดงไม่มีหูห่วง

anuwat
05-31-2010, 01:28 PM
เหรียญสวยจริงๆ ถ่ายภาพกะงามคัก.............

เสือไฟ
05-31-2010, 01:34 PM
[;hkdcpjch;] เมื่อวานผมไปร่วมงานที่พระธาตุเชิงชุม พิธีเข้มขลังมากแค่บารมีพระธาตุเชิงชุมที่มีอายุถึง 2500 ปี และบารมีพระองค์แสน ยังไม่นับรวมท่านครูบาอาจารย์ที่มาปลุกเสกก็เหนือคำบรรยาย แล้ว ....... ***ได้พบท่านอนุวัฒน์ ท่านเสือไฟ ท่านทั้ง 2 คนอยู่ในพิธีการแบบใกล้ชิด เรียกว่าคลุกวงในเลยทีเดียว เห็นว่าท่านเสือไฟเฝ้าอยู่ไม่ห่างเพราะนำวัตถุมงคลเนื้อทองคำไปเสกซ้ำ..... อิอิอิ ... เลยห่างสถานการณ์ไม่ได้เลย 555 .... ส่วนท่านอนุวัฒน์ ก็ร่วมพิธีแบบเอาพุทธคุณเต็มๆ อนุโมทนาด้วยครับ.........ท่านโฆษิตฯ พาผมและเพื่อนไปทานอาหาร อิอิอิอิ นี้แหล่ะไปไหนไม่อดตายมีเพื่อนซะอย่าง เลยไปเจอท่านลูกกระติ๋วคุยกันกระจายครับ หากมาอุดรฯ ก็เชิญนะครับจะพาไปทาน ลาบ ก้อย ซอยแซ ขมๆ แซ่บอีหลี 55555........ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆท่าน ครับ ..ขอบคุณครับ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]............. [07j'07h'] [07j'07h'] [07j'07h']...... [:toon03] [:toon03] [:toon03]

[55] ////////////.....แต่เสียดายไม่เจอท่านตู้เย็น....อิอิอิอิ 555........ ////////////

[p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq] [p7dqphkpq]
เสียดายไม่มีเวลาและโอกาสต้อนรับ ท่าน Kobkab แขกวีไอพีจากอุดรธานี มัวแต่ยุ่งๆอยู่ในงานพิธีครับ นั่งตั้งแต่ 5โมงเช้ากว่าๆ จนถึงเกือบหกโมงเย็นอาศัยข้าวโรงทานในวัดนั่นแหละครับ.. อย่างที่ท่านว่ามีกะเค้าอยู่นิ๊ดนึงถ้าเกิดหลงกันหรือหาไม่เจอ..เสร็จกันครับ..เอาไว้คราวหน้าถ้าท่านมาสกลนครอีก หรือผมมีโอกาสไปอุดรธานี.มานัดกินข้าวกันอีกที่หนึ่งนะครับ...ขอบพระคุณมากสำหรับขุนแผนหลวงพ่อผาดที่ท่านมอบให้ครับ [fu8iy])

เสือไฟ
05-31-2010, 01:42 PM
พี่ตู้...แอบไปเอาเหรียญอีกตอนไหนน้อ..เสือปืนไวจริงๆลูกพี่เรา.. [vbvbcVjq]

pong2010
05-31-2010, 11:00 PM
พี่ตู้...แอบไปเอาเหรียญอีกตอนไหนน้อ..เสือปืนไวจริงๆลูกพี่เรา.. [vbvbcVjq]
เขาเรียกว่าจอบหลอยแฮ่ๆๆๆ

เสือไฟ
06-01-2010, 12:56 PM
(เก็บตกครับ) มุมมองดวงอาทิตย์อีกมุมหนึ่ง พระพุทธรูปเก่าแก่คู่องค์พระธาตุเชิงชุม ตอนเย็นมีการจุดพลุครับ

parparat
06-01-2010, 01:51 PM
พิธีดีจริงๆคะ

เสือไฟ
06-02-2010, 03:56 PM
เพิ่งได้มาครับล๊อคเก็ตหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นทนายตี๋น้อยและท่านเสี่ยโต โพลี่ เป็นผู้สร้าง หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม อธิษฐานจิตข้างหลังใส่เม็ดพระธาตุสิวลีครับ พิมพ์สี่เหลี่ยม

เสือไฟ
06-05-2010, 12:45 AM
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 เป็นวันพระครับ...ไปไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน องค์พระธาตุเชิงชุมกันนะครับ..ขากลับอย่าลืมแวะดูเหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกาซึ่งเป็นพิธีที่่ยิ่งใหญ่ในรอบปีเลยที่เดียว ได้ของดีแถมได้บุญด้วยครับ.. [fu8iy]

เสือไฟ
06-05-2010, 11:14 PM
วันนี้เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 เป็นวันพระได้ไปวัดพระธาตุเชิงชุม กราบองค์พระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อพระองค์แสน เลยนำภาพพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนครที่ไปวัดพระธาตุเชิงชุมทุกวันพระมาฝากครับ..ส่วนเหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นไปอเมริกานั้นให้บูชาที่วัดแจ้งแสงอรุณครับ..
(โปรดสังเกตุรูปภาพแต่ละรูปครับปรากฏดวงไฟเล็กบ้างใหญ่บ้าง สีขาว สีส้มบ้างครับ ไม่ทราบเกิดจากอะไร บางรูปก็มีบางรูปไม่มีทั้งที่ใช้กล้องตัวเดียวกันครับ)

เสือไฟ
06-05-2010, 11:22 PM
รูปพระบูชาหลวงพ่อพระองค์แสนในวิหารหลวงพ่อพระองค์แสนครับ .. และบรรยากาศรอบนอกครับ

สันติพิทักษ์พระ
06-06-2010, 08:06 AM
เกิดอยู่สกลแท้ๆ แต่ไม่ได้เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนจักองค์ เดี๋ยวคงต้องไปหามาไว้บ้างแล้ว [fu8iy]

golfwaveoil
06-06-2010, 09:22 PM
เกิดอยู่สกลแท้ๆ แต่ไม่ได้เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนจักองค์ เดี๋ยวคงต้องไปหามาไว้บ้างแล้ว [fu8iy]

เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นไปอเมริกก็ดีนะ ครับ...

สันติพิทักษ์พระ
06-06-2010, 10:27 PM
เกิดอยู่สกลแท้ๆ แต่ไม่ได้เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนจักองค์ เดี๋ยวคงต้องไปหามาไว้บ้างแล้ว [fu8iy]

เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นไปอเมริกก็ดีนะ ครับ...


จะกลับบ้านไปหาจะได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ ขอบคุณครับ [ihv'wsh]

golfwaveoil
06-07-2010, 06:26 AM
กราบ พระธาตูเชิงชุมฯ [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

เสือไฟ
06-07-2010, 08:02 AM
เกิดอยู่สกลแท้ๆ แต่ไม่ได้เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนจักองค์ เดี๋ยวคงต้องไปหามาไว้บ้างแล้ว [fu8iy]
[xitdkLq]แจ้งข่าวท่าน จ่าจ่อย จ่องแจ่งครับ เห็นว่าที่วัดพระธาตุเชิงชุมมีพระบูชาที่เข้าพิธีใหญ่รุ่นไปอยู่อเมริกาให้บูชาครับ ส่วนเหรียญหลวงพ่อองค์แสนย้ายไปให้บูชาที่วัดแจ้งแสงอรุณ อ เมือง จ สกลนคร ครับ

สันติพิทักษ์พระ
06-07-2010, 09:41 AM
เกิดอยู่สกลแท้ๆ แต่ไม่ได้เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนจักองค์ เดี๋ยวคงต้องไปหามาไว้บ้างแล้ว [fu8iy]
[xitdkLq]แจ้งข่าวท่าน จ่าจ่อย จ่องแจ่งครับ เห็นว่าที่วัดพระธาตุเชิงชุมมีพระบูชาที่เข้าพิธีใหญ่รุ่นไปอยู่อเมริกาให้บูชาครับ ส่วนเหรียญหลวงพ่อองค์แสนย้ายไปให้บูชาที่วัดแจ้งแสงอรุณ อ เมือง จ สกลนคร ครับ


ขอบคุณหลายครับท่านเข้าสกลจะไปนิมนต์ท่านมาซักองค์ [fu8iy]

anuwat
06-07-2010, 03:47 PM
เกิดอยู่สกลแท้ๆ แต่ไม่ได้เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนจักองค์ เดี๋ยวคงต้องไปหามาไว้บ้างแล้ว [fu8iy]
[xitdkLq]แจ้งข่าวท่าน จ่าจ่อย จ่องแจ่งครับ เห็นว่าที่วัดพระธาตุเชิงชุมมีพระบูชาที่เข้าพิธีใหญ่รุ่นไปอยู่อเมริกาให้บูชาครับ ส่วนเหรียญหลวงพ่อองค์แสนย้ายไปให้บูชาที่วัดแจ้งแสงอรุณ อ เมือง จ สกลนคร ครับ


ขอบคุณหลายครับท่านเข้าสกลจะไปนิมนต์ท่านมาซักองค์ [fu8iy]


ไปเช่าที่วัดเลยนะครับ ชักช้าวันที่ 15 มิย.นี้ เดี๋ยวเขาขนกลับอเมริกาหมดเด้อ
กันพลาด................ (รุ่นนี้ดีจริง พิธีขลัง พ่อแม่ครูอาจาย์สายบ้านเราเพียบเลยครับ สายมหานิกายที่ทรงวิทยาคมก็หลายองค์ที่มาร่วมงาน และพระภิกษุที่มาร่วมงานก็เกินพันรูปอย่างแน่นอน)

สันติพิทักษ์พระ
06-07-2010, 06:22 PM
ไปพรุ่งนี้บ่ายๆครับ ขอบคุณครับ ท่านอนุวัตน์ [vbvbcVjq]

golfwaveoil
06-07-2010, 10:27 PM
กริ่งหลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นแรก ปี2514 ครับ... [fu8iy]

สันติพิทักษ์พระ
06-09-2010, 06:24 AM
บูชามาแล้วครับ 6 องค์ครับ [fu8iy]

golfwaveoil
06-09-2010, 06:36 AM
วันนี้ว่าจะไปบูชาซักองค์ ครับ... [fu8iy]

golfwaveoil
06-10-2010, 06:41 AM
กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

golfwaveoil
06-11-2010, 06:42 AM
กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

เสือไฟ
06-11-2010, 08:05 AM
งามสมโภชน์เบิกเนตรหลวงพ่อพระองค์แสน
เพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดอัมพวันอเมริกา มลรัฐเทนเนสซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกอบพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

เนื่องด้วย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมามีพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพระองค์แสน จำลอง ขนาด 45 นิ้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงหล่อปิดทองทั้งองค์เรียบร้อยแล้ว ทางคณะสงฆ์วัดอัมพวันอเมริกาเห็นสมควรว่า ก่อนที่จะนำหลวงพ่อพระองค็แสนไปประดิษฐานในประเทศอเมริกา จัดให้มีพิธีแห่สมโภชน์เบิกพระเนตรหลวงพ่อพระองค์แสนก่อนที่จะนำลงเรือส่งไปอเมริกา ฉนั้นเพื่อเป็นการชื่นชมบุญบารมีหลวงพ่อพระองค์แสนจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านนุ่งขาวห่มขาวร่วมขบวนแห่หลวงพ่อพระองค์แสนตามวันและเวลาดังนี้

กำหนดการ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2553 เวลา 19.00 น พระสงฆ์เจริญพระพึทธมนต์สวดธรรมจักร เวลา 20.00 น ชมการแสดงพื้นบ้านบรรยายเล่าขานตำนานพื้นบ้าน
วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553 เวลา 19.00น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักร เวลา 20.00 น ชมการแสดงพื้นบ้านบรรยายเล่าขานตำนานพื้นบ้าน
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 เวลา 19.00 น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักร เวลา 20.00 น ชมการแสดงพื้นบ้านบรรยายเล่าขานตำนานพื้นบ้าน
วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2553 เวลา19.00 น. พิธีสวดสะเดาะเคราะห์ สวดกำลังวัน เสริมดวงชะตา เสริมบารมี สวดอิติปิโส 108 จบ
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม เวลา 08.00 น บวชชีพราหมณ์ เวลา 09.09 น พิธีเบิกเนตรหลวงพ่อพระองค์แสน เวลา 11.00 น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เวลา 13.00 น แห่สมโภชน์หลวงพ่อพระองค์แสนรอบเมือง เวลา 16.00 น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี 19.00 น ชมการแสดงสมโภชน์
วัตถุมงคลงานพิธีพุทธาภิเศก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา สามารถบูชาที่ วัดศรีสุมังค์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แจกวัตถุมงคลฟรีจำนวนจำกัด วันที่ 13 มิถุนายน 2553 วันเดียวเท่านั้น

golfwaveoil
06-12-2010, 07:15 AM
กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

เสือไฟ
06-13-2010, 12:54 AM
วันนี้วันอาทิตย์ที่ 13 มิย 52 ตามใบปลิวที่ได้รับ ที่วัดศรีสุมังคล์ อ.เมือง จ.สกลนคร แจกวัตถุมงคลหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกา ฟรีจำนวนจำกัดนะครับ..ใครว่างขอเรียนเชิญนะครับ

เสือไฟ
06-13-2010, 10:44 AM
วันนี้ 13 มิย. 53 ไปมาแล้วครับ..ท่านพระครูสมุห์ปรีดา ท่านแจกเหรียญหลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นไปอยู่อเมริกา วันนี้วันเดียวนะครับ พร้อมกับปิดทององค์พระสังกัจจายน์ใหญ่ของวัดศรีสุมังคล์ เพื่อความมีโชคลาภ สมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานครับ..

golfwaveoil
06-13-2010, 10:52 AM
อีกหนึ่งเหรียญ ครับ... [fu8iy]

golfwaveoil
06-14-2010, 06:10 AM
วันนี้ 13 มิย. 53 ไปมาแล้วครับ..ท่านพระครูสมุห์ปรีดา ท่านแจกเหรียญหลวงพ่อพระองค์แสน รุ่นไปอยู่อเมริกา วันนี้วันเดียวนะครับ พร้อมกับปิดทององค์พระสังกัจจายน์ใหญ่ของวัดศรีสุมังคล์ เพื่อความมีโชคลาภ สมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงานครับ..

ไปรับแจกมาแล้ว ครับ... [fu8iy]

เสือไฟ
06-14-2010, 12:22 PM
อีกหนึ่งเหรียญ ครับ... [fu8iy]
ท่านGolfwaiveoil ช่วยเล่าประวัติเหรียญรุ่นนี้หน่อยครับ ผมยังไม่เคยเห็นเลยสวยมากครับ..

kadat
06-14-2010, 06:08 PM
เป็นเหรียญหลวงพ่อองค์แสนที่หลวงปู่กง(พระเทพวิสุทธาจารย์)สร้าง ปี 2552 เป็นรุ่นสุดท้ายที่ท่านสร้าง มีไม่มาก สร้างพร้อมกับพระผงด้านหน้าเป็นหลวงปู่กงด้านหลังเป็นพระสีวลี ตอนท่านมรณภาพเอาออกมาแจกศิษย์ใกล้ชิดเท่านั่น

เสือไฟ
06-14-2010, 10:33 PM
ขอบพระคุณท่าน kadat ครับ .. [fu8iy]..ต้องไปหามาเก็บซะแล้วครับออกแบบองค์พระได้สวยงามมาก..

เสือไฟ
06-15-2010, 07:27 PM
วันที่ไปวัดศรีสุมังคล์ เห็นพระสังกัจจายน์ใหญ่ซึ่งได้ทำการบูรณะใหม่ทาทองทั้งองค์สวยงามมากท่านเปิดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกันปิดทองครับ เป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้ร่วมกันทำบุญกับพระสังกัจจายน์องค์นี้ซึ่งสร้างขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วครับ แต่ก่อนผมยังจำได้ตอนเด็กๆเคยไำปนั่งวิปัสนากับคุณย่าบ่อยๆตอนวันพระ ตอนนั้นองค์พระไม่ใหญ่เท่าไรตอนหลังได้ก่อปูนฉาบโอบองค์พระให้ใหญ่ขึ้น เป็นพระสังกัจจายน์ที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนครมานานแล้วครับ ดังคำพูดติดปากของชาวจังหวัดสกลนครว่า .พระสังกัจจายน์วัดศรีสุมังคล์.บางคนไปขอโชคลาภจากท่านก็สมหวังหลายรายนะครับ ท่านใดมีเวลาโอกาสก็แวะไปกราบนมัสการได้นะครับ

anuwat
06-15-2010, 08:58 PM
วันที่ไปวัดศรีสุมังคล์ เห็นพระสังกัจจายน์ใหญ่ซึ่งได้ทำการบูรณะใหม่ทาทองทั้งองค์สวยงามมากท่านเปิดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกันปิดทองครับ เป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้ร่วมกันทำบุญกับพระสังกัจจายน์องค์นี้ซึ่งสร้างขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วครับ แต่ก่อนผมยังจำได้ตอนเด็กๆเคยไำปนั่งวิปัสนากับคุณย่าบ่อยๆตอนวันพระ ตอนนั้นองค์พระไม่ใหญ่เท่าไรตอนหลังได้ก่อปูนฉาบโอบองค์พระให้ใหญ่ขึ้น เป็นพระสังกัจจายน์ที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนครมานานแล้วครับ ดังคำพูดติดปากของชาวจังหวัดสกลนครว่า .พระสังกัจจายน์วัดศรีสุมังคล์.บางคนไปขอโชคลาภจากท่านก็สมหวังหลายรายนะครับ ท่านใดมีเวลาโอกาสก็แวะไปกราบนมัสการได้นะครับ


พระสังกัจจายย์ วัดศรีสุมังคล์ วัดใกล้บ้าน ไปอบรมธรรมะ นั่งสมาธิช่วงวันพระซึ่งขาดไม่ได้เลยช่วงนั้น เพราะต้องไปกับคุณยายบุญฮัก ยายใกล้บ้าน และได้เจอคุณยายใบอ่อน (คุณแม่ของ ท่านเสือไฟ ขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านโดยยังไม่ขออนุญาต) ผู้มีใจในการปฏิบัติธรรม ขณะนั้นผมเรียนอยู่ประถม 3 ประถม 4 นี่แหละครับ ไปนั่งสมาธิหัดภาวนากับคณะคุณตาคุณยายทั้งหลายตั้งแต่ทุ่มเศษ ไปถึง 4 ทุ่ม โดยประมาณ พูดถึงเรื่องในอดีตก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงคนเฒ่าคนแก่ที่ล่วงลับไปแล้ว

เสือไฟ
06-16-2010, 07:02 PM
วันที่ไปวัดศรีสุมังคล์ เห็นพระสังกัจจายน์ใหญ่ซึ่งได้ทำการบูรณะใหม่ทาทองทั้งองค์สวยงามมากท่านเปิดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกันปิดทองครับ เป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้ร่วมกันทำบุญกับพระสังกัจจายน์องค์นี้ซึ่งสร้างขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วครับ แต่ก่อนผมยังจำได้ตอนเด็กๆเคยไำปนั่งวิปัสนากับคุณย่าบ่อยๆตอนวันพระ ตอนนั้นองค์พระไม่ใหญ่เท่าไรตอนหลังได้ก่อปูนฉาบโอบองค์พระให้ใหญ่ขึ้น เป็นพระสังกัจจายน์ที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนครมานานแล้วครับ ดังคำพูดติดปากของชาวจังหวัดสกลนครว่า .พระสังกัจจายน์วัดศรีสุมังคล์.บางคนไปขอโชคลาภจากท่านก็สมหวังหลายรายนะครับ ท่านใดมีเวลาโอกาสก็แวะไปกราบนมัสการได้นะครับ


พระสังกัจจายย์ วัดศรีสุมังคล์ วัดใกล้บ้าน ไปอบรมธรรมะ นั่งสมาธิช่วงวันพระซึ่งขาดไม่ได้เลยช่วงนั้น เพราะต้องไปกับคุณยายบุญฮัก ยายใกล้บ้าน และได้เจอคุณยายใบอ่อน (คุณแม่ของ ท่านเสือไฟ ขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านโดยยังไม่ขออนุญาต) ผู้มีใจในการปฏิบัติธรรม ขณะนั้นผมเรียนอยู่ประถม 3 ประถม 4 นี่แหละครับ ไปนั่งสมาธิหัดภาวนากับคณะคุณตาคุณยายทั้งหลายตั้งแต่ทุ่มเศษ ไปถึง 4 ทุ่ม โดยประมาณ พูดถึงเรื่องในอดีตก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงคนเฒ่าคนแก่ที่ล่วงลับไปแล้ว
ตอนเด็กๆ ผู้เฒ่่าผู้แก่สอนลูกสอนหลานให้เข้าวัดฟังธรรมกันครับ ตอนนั้นประมาณปี พศ.2510 กว่าๆ นี่แหละครับผมเข้าวัดกับคุณย่าประจำ..จำได้ตอนนั่งสมาธิฺยุงกัดผมตบยุงคุณย่าว่าใหญ่เลยครับในโบสถ์พระสังกัจจายน์นี่แหละครับ ตอนนั้นเป็นศาลาหลังเล็กๆยกพื้นสูงนิดหน่อยตีไม้ระแนงไว้กั้นกันตก.. ตอนหลังมีการบูรณะใหม่สวยงามมาก ถ้าคุณย่า คุณตา คุณยาย คุณแม่ คุณรุ่นเก่าท่านยังอยู่ได้มาเห็นคงจะปลาบปลื้มใจมากนะครับ..คิดถึงอดีตจังเลยนะท่านอนุวัฒน์

golfwaveoil
06-16-2010, 11:43 PM
วันที่ไปวัดศรีสุมังคล์ เห็นพระสังกัจจายน์ใหญ่ซึ่งได้ทำการบูรณะใหม่ทาทองทั้งองค์สวยงามมากท่านเปิดให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปร่วมกันปิดทองครับ เป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้ร่วมกันทำบุญกับพระสังกัจจายน์องค์นี้ซึ่งสร้างขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วครับ แต่ก่อนผมยังจำได้ตอนเด็กๆเคยไำปนั่งวิปัสนากับคุณย่าบ่อยๆตอนวันพระ ตอนนั้นองค์พระไม่ใหญ่เท่าไรตอนหลังได้ก่อปูนฉาบโอบองค์พระให้ใหญ่ขึ้น เป็นพระสังกัจจายน์ที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกลนครมานานแล้วครับ ดังคำพูดติดปากของชาวจังหวัดสกลนครว่า .พระสังกัจจายน์วัดศรีสุมังคล์.บางคนไปขอโชคลาภจากท่านก็สมหวังหลายรายนะครับ ท่านใดมีเวลาโอกาสก็แวะไปกราบนมัสการได้นะครับ

วันนี้โชคดีจริงๆ 73 ครับ... [vbvbcVjq]
เป็นเพราะบารมีพระสังกัจจายน์วัดศรีสุมังคล์ที่ผมไปกราบและขอโชคลาภ ครับ... [fu8iy]

golfwaveoil
06-17-2010, 07:26 AM
กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

golfwaveoil
06-18-2010, 06:24 AM
กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]


กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

golfwaveoil
06-19-2010, 11:48 AM
กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]


กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]


กราบ พระธาตุเชิงชุมฯ... [fu8iy]
กราบ หลวงพ่อพระองค์แสน ครับ... [fu8iy]

parparat
06-19-2010, 07:18 PM
วันนี้วันอาทิตย์ที่ 13 มิย 52 ตามใบปลิวที่ได้รับ ที่วัดศรีสุมังคล์ อ.เมือง จ.สกลนคร แจกวัตถุมงคลหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกา ฟรีจำนวนจำกัดนะครับ..ใครว่างขอเรียนเชิญนะครับ

เสียดายจังไม่ได้รับแจก [;hkdc'Utq]ท่านเสือไฟมีแบ่งให้น้องบ้างหรือเปล่าคะ

เสือไฟ
06-20-2010, 12:51 AM
วันนี้วันอาทิตย์ที่ 13 มิย 52 ตามใบปลิวที่ได้รับ ที่วัดศรีสุมังคล์ อ.เมือง จ.สกลนคร แจกวัตถุมงคลหลวงพ่อพระองค์แสนรุ่นไปอยู่อเมริกา ฟรีจำนวนจำกัดนะครับ..ใครว่างขอเรียนเชิญนะครับ

เสียดายจังไม่ได้รับแจก [;hkdc'Utq]ท่านเสือไฟมีแบ่งให้น้องบ้างหรือเปล่าคะ
คนน้ำใจงามอย่างน้องส้มมีหรือจะให้ไม่ได้..จัดให้ครับ (แต่ถ้าลืมพกไปทวงได้เลยนะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้หลงๆลืมๆบ่อย.. [55])

golfwaveoil
06-20-2010, 10:33 AM
พระสังกัจจายน์ ได้รับแจกจากหลวงตาวันดี เจ้าอาวาสวัดศรีสุมัคล์ เมื่อปี 2542 ครับ...

เสือไฟ
06-29-2010, 12:57 AM
ใกล้ถึงวันงานเบิกเนตรหลวงพ่อพระองค์แสนจำลองเพื่อนำไปประดิษฐานที่มลรัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริการแล้วนะครับ พุธที่ 30 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2553 นี้ ขอเรียนเชิญไปร่วมงานบุญและสาธุการในครั้งนี้ด้วยนะครับ

golfwaveoil
06-30-2010, 06:51 AM
ใกล้ถึงวันงานเบิกเนตรหลวงพ่อพระองค์แสนจำลองเพื่อนำไปประดิษฐานที่มลรัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริการแล้วนะครับ พุธที่ 30 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2553 นี้ ขอเรียนเชิญไปร่วมงานบุญและสาธุการในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ไปกราบนมัสการองค์ท่านที่วัดศรีสุมังคล์มาแล้ว ครับ... สวยมากๆ... [fu8iy]

parparat
06-30-2010, 11:02 AM
อยากไปร่วมพิธีจัง [;hkdc'Utq]

เสือไฟ
06-30-2010, 07:04 PM
รูปจำลองหลวงพ่อพระองค์แสน เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ มลรัฐเทนเนสซี่ สหรัฐอเมริกา ตอนนี้ประดิษฐานที่อุโบสถพระสังกัจจายน์ วัดศรีสุมังคล์ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เพื่อประกอบพิธีเบิกเนตร และฉลองสมโภชน์ วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 กค 53..

aungam4
05-27-2011, 07:22 PM
[;hkdcpjch;] [ลิงถ่ายรูป] [ลิงถ่ายรูป] [ลิงถ่ายรูป]ขออนุญาติโชว์หน่อยนะครับได้มาตั้งแต่เด็กบ้านอยู่ข้างวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวงเป็นเหรียญที่อาจารย์ฝั้นอาจาโรร่วมปลุกเสกตอนจำพรรษาอยู่วัดป่าภูธรพิทักษ์
ลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อองค์แสนและองค์แม่พระนางนารายณ์เจงเวงขอกราบเหนือเศรียรเกล้า [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

pong2010
05-29-2011, 08:48 AM
เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสนสิงหราชมุนี (เหรียญนายอ) พึ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆ เมื่อก่อนเคยมีอยู่เหรียญนึงสวยคมสมบูรณ์มากเผอิญมีพระอาจารย์ที่ผมเคารพนับถืออยากได้ไปให้ญาติที่เป็นทหารจะย้ายไปอยู่สามชายแดนใต้พกติดตัว ผมจึงถวายท่านไป ผมจึงต้องหาใหม่ หามานานถึงพึ่งได้ดีใจครับเลยเอามาลงให้ชม

goldgear56
07-30-2011, 08:43 PM
รบกวนท่านผู้รู้ บอกประวัติการสร้างหน่อยครับ

ศักดิ์สุนทร
07-30-2011, 08:49 PM
...ไม่ทราบประวัติรู้อย่างเดียวว่า...สวยจังเลยยย...ขอบคุณครับ!!!...

123456
07-30-2011, 09:12 PM
กราบหลวงพ่อองค์แสน พระประจำจังหวัดสกลนคร

พระผงเก่ามากครับ มีหลายองค์ขอแบ่งด้วยครับ

[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

XIOM
07-30-2011, 10:30 PM
ด้านหน้าถ่ายไม่ได้ โชว์ด้านหลังก็แล้วกันครับ

pra-ban99
07-31-2011, 01:04 AM
พระองค์แสน สกลนคร ปี24

pra-ban99
07-31-2011, 01:09 AM
พระบูชาหลวงพ่อองค์แสน สกลนคร [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

pra-ban99
07-31-2011, 01:23 AM
พระบูชาหลวงพ่อพระองค์แสน สกลนคร [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

pra-ban99
07-31-2011, 01:29 AM
ลพ. พระองค์แสน สกลนคร ปี24

XIOM
07-31-2011, 08:17 PM
่ใช่ของเรณูนคร นครพนม หรือเปล่าท่าน

กรศิษย์ปู่
05-06-2012, 10:59 PM
หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดสกลคร
http://uppic.zubza.com/images/1336320377118_P1130946.jpg
http://uppic.zubza.com/images/1336320377264_P1130947.jpg
เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสน ที่ระลึกสร้างสวนสมเด็จย่า
จำได้ว่า ตอนเด็ก ต้องบอกว่า หาเหรียญห้อยคอ ยากมาก บนหิ้งพระพ่อ ไม่ค่อยมีเหรียญ
ที่มีก็เหรียญหลวงพ่อพระองค์แสน แขวนสลับกับ หลวงปู่ฝั้น น่าจะรุ่นโพธิ์ทอง เหรียญกลมองค์เล็กๆ
รอดตายเล่นน้ำหลายครั้ง ในคอก็มีเหรียญหลวงพ่อพระองค์แสน นี่แหละครับ
แขวนจนหน้างองค์พระสึก หมด ....ทุกวันนี้เลยเลี่ยมพลาสติกเก็บไว้
องค์นี้นิมนต์มาใหม่ คู่กับองค์เก่า ครับ. [fu8iy]

ศักดิ์สุนทร
05-07-2012, 01:41 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]...หลวงพ่อพระองค์แสน ทองแดงกระไหล่เงิน... [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

http://upic.me/i/0w/pb561.jpg (http://upic.me/show/35397465)

http://upic.me/i/av/i0562.jpg (http://upic.me/show/35397466)