PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รวมวัตถุมงคล ((หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)) ที่เกจิอาจารย์ต่างๆ ปลุกเสก

หน้า : 1 [2] 3

noongkrab
09-23-2009, 02:59 PM
เหรียญใหม่

noongkrab
09-23-2009, 03:00 PM
.

mkl
09-23-2009, 04:05 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

noongkrab
09-23-2009, 06:12 PM
เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปี 2520 พิธีใหญ่

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สร้างพร้อมกับพระกริ่งภูริทัตโต อธิฐานจิตโดยคณาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นและพระเกจิแทบจะทั่ว ประเทศเป็นงานพิธีใหญ่ 3 วัน 3 คืนเป็นงานชุมนุมพระคณาจารย์สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รวมเกจิอาจารย์และพระเถรานุเถระที่ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศไทย ในพิธีมหาพุทธภิเษก

+++วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง+++

๑.เพื่อสร้างพระ ประธาน ถวายเป็นอุเทสิกะเจดีย์ไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาในยามระลึกถึงองค์พระ สัมมาสัมพุทธเจ้าและจะได้นำไปประดิษฐาน ณ วัดบ้านตาล ตำบลโคกศรี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โดยจำลองแบบมาจากพระพุทธชินบัญชรพรหมรัง ษี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประธานพระนามพระประธานนี้ว่า *พระพุทธชินบัญชรพรหมรังษี*
๒.เพื่อเทอดทูนเกียรติคุณแด่ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยถวายนามว่าพระกริ่งว่า**พระกริ่งภูริทัตโต**
๓.เงินรายได้จากการสั่งจอง เช่าบูชา นำถวายวัดศิษย์สายพระอาจารย์มั่นฯ ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการนำไปใช้ในสาธารณะกุศลต่างๆ

+++งานพิธีมหาพุทธาภิเษก+++

สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดป่าสิริสารวัล อุดรธานี เป็นองค์ที่ดับเทียนชัย
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๖-๒๗-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

+++ รายนามพระเถระที่เข้าร่มพิธี วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๒๐ ครั้งที่ ๑ +++

๑.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
๒.หลวงปู่ธูป วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค) กรุงเทพฯ
๓.หลวงพ่อชิต วัดเขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์
๔.หลวงพ่อศิริ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
๕.หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
๖.หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
๗.หลวงพ่อใหญ่ วัดสะแก อยุธยา
๘.หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กรุงเทพฯ
๙.หลวงพ่อบาง วัดหนองพลับ สระบุรี
๑๐.หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
๑๑.หลวงพ่อเส็ง วัดน้อยนางหงษ์ กรุงเทพฯ
๑๒.หลวงพ่อเที่ยง วัดม่วงชุม กาณจนบุรี
๑๓.หลวงพ่อแฟ้ม วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
๑๔.หลวงพ่อเส็ง วัดกัลยา กรุงเทพฯ
๑๕.หลวงพ่อหิน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
๑๖.หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
๑๗.หลวงพ่อนนท์ วัดเหนือวน ราชบุรี
๑๘.หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ชัยนาท
๑๙.พระอาจารย์พันเทพ ฐานวโร วัดศรีบุญเรือน เชียงใหม่
๒๐.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังวิเวการาม กาญจนบุรี
๒๑.หลวงพ่อทองอยู่ วัดเกยชัยเหนือ นครสวรรค์
๒๒.พระโสภณวิสุทธิเถระ วัดศิลขันธาราม อ่างทอง
๒๓.พระครูประสิทธิ์วิทยาคม วัดเพียรบาตร ศรีสะเกษ

+++ รายนามพระเถระที่เข้าร่วมพิธี วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๒๐ ครั้งที่ ๒ +++

๑.หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
๒.พระคัมภีรญาณเถร วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ
๓.หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม นครปฐม
๔.หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว
๕.หลวงพ่อผิว วัดสง่างาม ปราจีนบุรี
๖.หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะองค์ สมุทรสาคร
๗.หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สมุทรสาคร
๘.พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย นนทบุรี
๙.หลวงพ่อพุฒ สารสุข วัดวงษ์ภาสน์ อ่างทอง
๑๐.หลวงพ่อรวย วัดท่าเรือแกลง ระยอง
๑๑.หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี
๑๒.หลวงพ่อคง วัดสรรพรส จันทบุรี
๑๓.พระครูสารกิจประยุค วัดกุญชรนาราม มหาสารคาม
๑๔.หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี
๑๕.หลวงพ่อคร่ำ วัดวังหว้า ระยอง
๑๖.หลวงพ่อทองสุข วัดสะพานสูง นนทบุรี
๑๗.ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งน้ำหลวง เชียงใหม่
๑๘.หลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร ชัยนาท
๑๙.หลวงพ่อจ้วน วัดเขาลูกช้าง
๒๐.พระครูบวรชิมรัตน์ วัดนางพญา พิษณุโลก
๒๑.พระครูสุวรรณศิลาจารย์ วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา

+++ รายนามพระเถระที่เข้าร่มพิธี วันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๒๐ ครั้งที่ ๓ +++

๑.พระเทพบัณฑิต วัดศรีเมือง หนองคาย
๒.พระอาจารย์จวน กุลเชโฐ หนองคาย
๓.พระอาจารย์คำพันธ์ วัดอรุณรังษี หนองคาย
๔.พระพิศาลศาสนกิจ วัดจันทาราม หนองคาย
๕.พระครูสุนทรนวกิจ วัดจันทาราม หนองคาย
๖.หลวงปู่อ่อนสี วัดพระงามศรีมงคล หนองคาย
๗.พระครูสมุทร์ญาณประยูติ วัดบึงปังพลาราม หนองคาย
๘.หลวงปู่เหรียญ วัดอรัญบรรพรต หนองคาย
๙.พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิตย์ หนองคาย
๑๐.หลวงพ่อทองพูล วัดสามัคคีอุปถัมภ์ หนองคาย
๑๑.พระอาจารย์บุญมา วัดศิริสาละวัน อุดรธานี
๑๒.หลวงปู่ชม วัดบ้านวัวฆ้อง อุดรธานี
๑๓.พระอาจารย์บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล
๑๔.พระครูศรีธรรมาคุนาธาร วัดป่า อุดรธานี
๑๕.หลวงปู่เพียร วัดป่าหนองกอง อุดรธานี
๑๖.พระอาจารย์บุญเลิศ วัดโนนสง่า อุดรธานี
๑๗.หลวงปู่สิม พุทธจาโร วัดสันติสังฆราม สกลนคร
๑๘.หลวงปู่แว่น วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๑๙.พระอาจารย์บุญ วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
๒๐.พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร
๒๑.พระอาจารย์ลี วัดเหวลึก สกลนคร
๒๒.หลวงปู่อ่อนสี วัดธรรมมิการาม สกลนคร
๒๓.หลวงปู่ผาง ปริปุญโณ วัดประสาทธรรม สกลนคร
๒๔.พระอาจารย์สุภาพ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
๒๕.พระอาจารย์คำบ่อ วัดใหม่บ้านตาล สกลนคร
๒๖.พระอาจารย์สนั่น วัดป่าบ้านหนองไผ่ สกลนคร
๒๗.พระอาจารย์สุพรรณ วัดประชานิมิตร สกลนคร
๒๘.พระอาจารย์จันดี วัดศรีสะอาด สกลนคร
๒๙.หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
๓๐.พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม นครราชสีมา
๓๑.หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
๓๒.หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม ยโสธร
๓๓.พระราชธรรมนุวัตร์ วัดประชานิยม กาฬสินธุ์
๓๔.พระอาจารย์หนูอินทร์ วัดพุทธคายา กาฬสินธุ์
๓๕พระอาจารย์หนู วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๓๖.หลวงปู่หลวง วัดสำราญนิวาส ลำปาง
๓๗.พระอาจารย์ไพบูลย์ วัดป่ารัตนาราม พะเยาว์
๓๘.หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง เลย
๓๙.พระอาจารย์ผั่น วัดถ้ำเอราวัณ เลย
๔๐.หลวงปู่ซามา วัดป่าอัมพวัน เลย
๔๑.หลวงปู่ท่อน วัดศรีอภัยวัน เลย
๔๒.พระอาจารย์สีทน สีละธโน วัดถ้ำผาปู่ เลย
๔๓.พระพุทธิสารธโศภณ วัดศรีโพนแท่ง เลย
๔๔.พระอาจารย์บุญเย็น สำนักสงฆ์ เชียงใหม่
๔๕.หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด

ข้อมูลจากร้านต๊อกพระเครื่อง

noongkrab
09-23-2009, 06:13 PM
.

gotfarther
09-25-2009, 02:20 PM
[gpHoo]

gotfarther
09-25-2009, 02:22 PM
[:toon06]

gotfarther
09-25-2009, 02:30 PM
[gpHoo]ปีที่มีงานฉลองพัทธสีมาวัดป่าสุทธาวาส และเป็นปีที่หลวงปู่มรณภาพด้วย

Kriengkrai Koompirojana
09-26-2009, 06:09 AM
พระทันตธาตุ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่เจี๊ยะ จุณโท - หลวงปู่ทุย ปลุกเสก

แอบยืมรูป คนอื่นมาโชว์ (ขออนุญาตินะครับ)
ทันตธาตุพระอาจารย์มั่น ได้ขออนุญาติจัดสร้างกับหลวงปู่เจี๊ยะจัดสร้างองค์หลวงปู่มั่นบนทันตธาตุหลวงปู่
ที่หลวงปู่เจี้ยะเก็บรักษาไว้เป็นองค์ต้นแบบ เริ่มดำเนินงานสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2542 มีองค์ทันตธาตุหลวงปู่มั่นเปล่าๆ, ทันตธาตุหลวงปู่มั่นที่มีองค์ท่านเนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อนวโลหะ รุ่นที่กล่าวมานี้หลังจากสร้างเสร็จได้นำไปขอเมตตาอธิษฐานจิตโดย ...หลวงปู่เจี๊ยะ, ...หลวงปู่บุญมี, ...หลวงปู่เพียร, ...หลวงปู่ลี, ...ท่านพระอาจารย์เปลี่ยน, ...ท่านพระอาจารย์เลื่อม, ...ท่านพระอาจารย์ฟิลิปและ ...หลวงพ่อทุย วัดป่าดานวิเวก ตลอดทั้งพรรษา
ระหว่าง นั้นได้นำพระเข้าพิธีต่างๆที่วัดหลวงปู่เจี๊ยะ ตลอดเวลาที่ทางวัดจัดงาน และได้นำพระทั้งหมดเข้าพิธีงานบุญข้าวเปลือกที่วัดป่าบ้านตาดปี2545 กับพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ที่สวนแสงธรรม ในวันที่23ธ.ค45 เป็นวาระสุดท้าย จึงเริ่มถวายพระและแจกคนที่คุ้นเคย ส่วนองค์ที่ท่านอาจารย์ทุยจัดสร้างผมได้ขออนุญาติหลวงปู่เจี๊ยะ เป็นรูปในองค์บนสุด และยังมีของหลวงปู่ลีอีกด้วยเป็นเนื้อฝาบาตรจะได้กล่าวต่อไป

weravong
09-26-2009, 01:03 PM
น้องใหม่ขออนุญาตแจมด้วยครับ

พอดีเพิ่งได้เข้ากรุมาเลยนิมนต์มาให้ชมกัน
เป็นล๊อกเก็ตหลวงปู่มั่น พิธีใหญ่ของวัดบรมนิวาสครับ
ครูบาอาจารย์ทั้งสายกรรมฐาน และสายวิทยาคมเมตตามาร่วมครับ
รุ่นนี้จะมี2แบบ คือเต็มองค์และครึ่งองค์
ทั้งสองแบบ แบ่งเป็นสองขนาด คือ พิมพ์ใหญ่ กับ พิมพ์เล็ก

ทุกแบบมีลายเซ็นหลวงปู่มั่นที่เขียนลงบนจดหมาย
ส่งถึงโยมแม่นุ่มผู้สร้างวัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
ไปดูตัวจริงได้ในหนังสือบูรพาจารย์ครับ

ชุดนี้เป็นพิมพ์เล็ก ทั้งเต็มองค์และครึ่งองค์

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs262.snc1/8930_141181176876_675506876_2528542_8373987_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs262.snc1/8930_141181181876_675506876_2528543_857351_n.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs242.snc1/8930_141181201876_675506876_2528546_5285799_n.jpg

ชุดนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ ทั้งเต็มองค์และครึ่งองค์

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs262.snc1/8930_141181216876_675506876_2528548_3564333_n.jpg

http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs262.snc1/8930_141181221876_675506876_2528549_6893189_n.jpg

ด้านหลังทุกองค์บรรจุตะกรุดสามกษัตริย์
ต่อกโค๊ด โรยเกศาครูบาอาจารย์
และผงวิเศษ

http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs242.snc1/8930_141181226876_675506876_2528550_3463273_n.jpg

weravong
09-26-2009, 01:07 PM
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs242.snc1/8930_141181191876_675506876_2528544_4150061_n.jpg

http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs242.snc1/8930_141181196876_675506876_2528545_5839956_n.jpg

และเป็นของวัดบรมนิวาสอีกเช่นกัน
เป็นรูปสามบูรพาจารย์
ที่ระลึกเนื่องในวาระคล้ายร้อยห้าสิบปีเกิดท่านเจ้าคุณอุบาลีฯ
พิธีใหญ่ที่วัดบรมนิวาสเช่นเดียวกัน

edison_f
09-26-2009, 03:46 PM
มั่นเสาร์พิมพ์ที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมครับ  [vbvbcVjq]

edison_f
09-26-2009, 03:48 PM
เห็นว่าสวยก็เลยเก็บมาครับ ขึ้นชื่อว่าเหรียญมั่นเสาร์ ต้องมีอะไรดีซิครับ อย่างน้อยก็มีเกจิอาจารย์สายวัดป่าปลุกเสกจริงไหมครับ
ถึงแม้จะไม่ใช่พิมพ์นิยก็ตาม [55]

Medsye
09-26-2009, 07:34 PM
[fu8iy]

Medsye
09-26-2009, 07:35 PM
[fu8iy]

adastej
09-28-2009, 08:58 AM
เหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นครับ ตาเด็กสมัครเล่น [c'U;;;] ยังไม่ค่อยมั่นใจครับ [fu8iy]

noongkrab
10-03-2009, 11:30 PM
.

noongkrab
10-03-2009, 11:31 PM
หลวงปู่บัวไขจารด้านหลัง

mameaw
10-03-2009, 11:34 PM
เหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นครับ ตาเด็กสมัครเล่น [c'U;;;] ยังไม่ค่อยมั่นใจครับ [fu8iy][cVjq] [cVjq] [cVjq] [cVjq] [cVjq] [cVjq] [cVjq] [cVjq]

ม บวม ละ......บ๊ายๆเลยครับ...ห้าแยก เป็นเข็งเลย....

noongkrab
10-04-2009, 02:40 AM
เจ้าของพระว่าเป็นเนื้อระฆังที่โบถส์ ที่วัดป่าสุทธาวาส บูรณะโบถส์

noongkrab
10-04-2009, 02:40 AM
.

noongkrab
10-04-2009, 02:52 AM
.

noongkrab
10-04-2009, 02:53 AM
.

noongkrab
10-04-2009, 03:03 AM
.

noongkrab
10-04-2009, 03:03 AM
.

noongkrab
10-04-2009, 08:55 PM
ไม่ทราบออกวัดไหน รูปหล่อ หลวงปู่มั่นองค์จิ๋ว

noongkrab
10-04-2009, 08:55 PM
.

noongkrab
10-04-2009, 08:56 PM
.

noongkrab
10-04-2009, 10:12 PM
ออกวัด ป่าโสตถิผล

noongkrab
10-04-2009, 10:12 PM
.

noongkrab
10-04-2009, 10:13 PM
.

pokung
10-05-2009, 09:10 AM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] เหรียญ เสาร์-มั่น น้องใจดีจากพังโคนให้มา บอกว่า ลป ฝั่น เมตตาด้วยครับ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=0BD9_4AC9549E (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=0BD9_4AC9549E)

pokung
10-05-2009, 09:10 AM
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=9F8F_4AC9549E (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=9F8F_4AC9549E)

[vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]

noongkrab
10-05-2009, 10:55 AM
เหรียญออกที่วัดป่าสุทธาวาส ไม่ทราบรายละเอียด ที่วัดเห็นมีให้บูชาตลอด

noongkrab
10-05-2009, 10:56 AM
.

noongkrab
10-05-2009, 10:58 AM
.

noongkrab
10-06-2009, 02:12 PM
ออกวัดใหม่เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

noongkrab
10-06-2009, 02:13 PM
.

noongkrab
10-06-2009, 03:50 PM
ออกวัดใหม่เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

noongkrab
10-06-2009, 03:50 PM
.

noongkrab
10-09-2009, 02:34 PM
รุ่นกระเบื้องหลังคาโบถส์ ๒๕๔๘ ศิษย์สายพระอาจารย์มั่นมาปลุกเสกกันพอเยอะสมควร

noongkrab
10-09-2009, 02:35 PM
.

noongkrab
10-09-2009, 02:36 PM
ลืมเปิดแฟลช

noongkrab
10-09-2009, 02:36 PM
.

noongkrab
10-09-2009, 02:37 PM
.

noongkrab
10-09-2009, 02:38 PM
.

weravong
10-09-2009, 02:53 PM
พระบูชาหลวงปู่มั่นงดงามจังครับ
ได้มวลสารสุดยอดคือกระเบื้องหลังคาโบสถ์ชุดเก่า
ของวัดป่าสุทธาวาส
แถมยังได้ผ่านเข้าพิธีที่สุดยอดอีก
เคยเห็นรูปครูบาอาจารย์ที่เมตตามาในพิธีนี้ครับ

เสียดายตอนนั้นไปพระบูชาหลวงปู่มั่นหมดแล้ว
แต่ยังมีการทำเป็นพระบูชาครูบาอาจารย์องค์อื่น
ตอนนั้นผมไป ได้พระบูชาหลวงปู่ตื้อมาพอดี
เนื้อแบบนี้เลย

noongkrab
10-09-2009, 03:05 PM
พระบูชาหลวงปู่มั่นงดงามจังครับ
ได้มวลสารสุดยอดคือกระเบื้องหลังคาโบสถ์ชุดเก่า
ของวัดป่าสุทธาวาส
แถมยังได้ผ่านเข้าพิธีที่สุดยอดอีก
เคยเห็นรูปครูบาอาจารย์ที่เมตตามาในพิธีนี้ครับ

เสียดายตอนนั้นไปพระบูชาหลวงปู่มั่นหมดแล้ว
แต่ยังมีการทำเป็นพระบูชาครูบาอาจารย์องค์อื่น
ตอนนั้นผมไป ได้พระบูชาหลวงปู่ตื้อมาพอดี
เนื้อแบบนี้เลย


ผมโชคดี พอดีมีคนมาถามว่าจะจองรูปหล่อเนื้อหลังคาโบถส์ หลวงปู่มั่นไหม
ผมเลยจองไป 3 องค์แบ่งเพื่อนไปองค์ ญาติทางขอนแก่นไปองค์ เหลือที่ตัวเององค์เดียวครับ

noongkrab
10-09-2009, 03:26 PM
ไม่มีรายละเอียดอีกเช่นเคย

noongkrab
10-09-2009, 03:26 PM
.

noongkrab
10-09-2009, 03:26 PM
.

noongkrab
10-09-2009, 03:27 PM
.

ไข่กระทะ
10-09-2009, 05:25 PM
[ลิงใช้ความคิด]ไม่มีของหลวงบูเลยครับ แต่ได้อ่านชีวะประวัติ และหลักธรรมปฏิบัติของท่านแล้ว สุดยอดมากครับ [fu8iy] [fu8iy]

inpromma jinda
10-09-2009, 06:03 PM
[fu8iy] [fu8iy]
ออกวัดป่าสุทธาวาส ครับ องค์นี้นิมนต์ประจำรถยนต์ตลอดครับ
[fu8iy] [fu8iy]

noongkrab
10-11-2009, 01:21 PM
หวยงวดนั้นออก ๑๑

noongkrab
10-11-2009, 01:22 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 01:31 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 01:40 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 01:41 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 01:41 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 01:57 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 01:58 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 01:58 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 03:37 PM
เนื้อฝาบาตร เดี๋ยวนี้รคาไหลไปที่หนึ่งหมื่นสองพันแล้วเหรอ โอ้แม่เจ้าเป็นไปได้ไง หรือว่าเขาปั่นราคากัน

noongkrab
10-11-2009, 03:38 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 04:18 PM
.

noongkrab
10-11-2009, 04:18 PM
.

noongkrab
10-13-2009, 03:47 PM
พระผงหลวงปู่มั่น ไม่ทราบรายละเอียด ทราบแต่ว่าแจกวันงานวันบูรพาจารย์ ครบรอบวันถวายพระเพลิง หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าสุทธาวาส 29 - 31 ม.ค.2551

noongkrab
10-13-2009, 03:48 PM
.

noongkrab
10-13-2009, 03:53 PM
ไม่ทราบรายละเอียด ใครรู้บ้างครับ

noongkrab
10-13-2009, 03:54 PM
.

noongkrab
10-13-2009, 04:08 PM
ไม่รู้แท้หรือเปล่า

noongkrab
10-13-2009, 04:09 PM
.

mkl
10-13-2009, 06:35 PM
ฉลองครบ 800

ด้วยไม้กุฏิ ของหลวงปู่มั่น นำมาแกะพระไว้บูชา
.
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

มหาจำเริญ
10-14-2009, 08:39 PM
เหรียญ ป.มาลากุล....เนื้อเงิน

มหาจำเริญ
10-14-2009, 08:41 PM
ป.มาลากุล

noongkrab
10-19-2009, 12:40 PM
.

noongkrab
10-19-2009, 12:41 PM
.

noongkrab
10-19-2009, 01:19 PM
.

noongkrab
10-19-2009, 01:20 PM
.

noongkrab
10-19-2009, 02:28 PM
.

noongkrab
10-19-2009, 02:28 PM
.

porntep
10-19-2009, 02:44 PM
ล็อกเก็ตหลวงปู่มั่น ปลุกเสกโดยหลวงปู่อ่อนสา ปี 39
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=F9AA_4ADC1834 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=F9AA_4ADC1834)
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=9BF8_4ADC1834 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=9BF8_4ADC1834)

ไข่กระทะ
10-19-2009, 05:05 PM
[fu8iy]สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ [fu8iy]

weravong
10-24-2009, 11:25 PM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs237.snc1/8430_162572596876_675506876_2691482_6030040_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs237.snc1/8430_162572606876_675506876_2691483_5582456_n.jpg

วางศิลามงคลปี 16
สภาพพอเห็นได้
ถ้างามๆ คงจะเก็บไม่ไหว
เพิ่งนิมนต์มาครับ [;hkdcpjch;]

weravong
10-24-2009, 11:27 PM
http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs217.snc1/8430_162572611876_675506876_2691484_1625845_n.jpg

http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs217.snc1/8430_162572616876_675506876_2691485_3790152_n.jpg

นิมนต์มาในวันเดียวกัน
อยากทราบประวัติจังครับ [:toon01]

nobnab
10-25-2009, 10:04 AM
วัดป่าโนนนิเวศน์ อุดรธานี

noongkrab
10-27-2009, 06:40 AM
ครบรอบ ๕๖ ปี วันบูรพาจารย์ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

noongkrab
10-27-2009, 06:40 AM
.

noongkrab
10-27-2009, 06:48 AM
.

noongkrab
10-27-2009, 06:48 AM
.

noongkrab
10-27-2009, 06:56 AM
เนื้อว่าน สร้างจำนวนน้อย ตอนแจกเนื้อยังไม่แห้งดีมีร้านขายสังฆภัณฑ์ ร้่นหนึ่งในตัวเมืองนำพระไปอบในไมโครเวฟ ปรากฏว่าไมโครเวฟระเบิด ข้อมูลติดไว้ก่อน

noongkrab
10-27-2009, 06:57 AM
.

noongkrab
10-27-2009, 06:57 AM
อีกสักองค์

noongkrab
10-27-2009, 06:58 AM
.

noongkrab
10-29-2009, 06:40 AM
ไม่ทราบรายละเอียด

noongkrab
10-29-2009, 06:40 AM
.

noongkrab
10-29-2009, 06:54 AM
.

noongkrab
10-29-2009, 06:55 AM
.

noongkrab
10-29-2009, 07:08 AM
.

noongkrab
10-29-2009, 07:08 AM
.

adastej
10-29-2009, 09:08 AM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs237.snc1/8430_162572596876_675506876_2691482_6030040_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs237.snc1/8430_162572606876_675506876_2691483_5582456_n.jpg

วางศิลามงคลปี 16
สภาพพอเห็นได้
ถ้างามๆ คงจะเก็บไม่ไหว
เพิ่งนิมนต์มาครับ [;hkdcpjch;]


เหรียญแบบนี้ ต้องเลข ๑๑ ชัดๆ แบบนี้ [gphvt] ใช่หรือไม่ครับ
ที่ผมได้มา ๑ หน้าไม่ชัด สงสัยว่า จะโดนอีกแล้ว [c'jqw,jpv,]

weravong
10-29-2009, 01:47 PM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs237.snc1/8430_162572596876_675506876_2691482_6030040_n.jpg

http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs237.snc1/8430_162572606876_675506876_2691483_5582456_n.jpg

วางศิลามงคลปี 16
สภาพพอเห็นได้
ถ้างามๆ คงจะเก็บไม่ไหว
เพิ่งนิมนต์มาครับ [;hkdcpjch;]


เหรียญแบบนี้ ต้องเลข ๑๑ ชัดๆ แบบนี้ [gphvt] ใช่หรือไม่ครับ
ที่ผมได้มา ๑ หน้าไม่ชัด สงสัยว่า จะโดนอีกแล้ว [c'jqw,jpv,]


รุ่นนี้มีเก๊แล้วหรอครับ
ถ้ามีก็... บรื้อออ สยอง

ก๊วยเจ๋ง
11-01-2009, 07:36 PM
สร้างเมื่อ 2549 โดยวัดบรมนิวาส

วัดบรมนิวาส เป็นวัดสายป่ากรรมฐาน หลวงปู่มั่นจะมาพำนักที่นี่เสมอ และท่านสนิท กับท่านเจ้าคุณอุบาลี มาก

อธิษฐานจิตโดย
1.สมเด็จญาณวโรดม วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
2.พระพรหมมุนี วัดบวรนิเวส กรุงเทพฯ
3.หลวงปู่บุญฤทธิ์ ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ นนทบุรี
4.หลวงปู่จันทร์แรม วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน บุรีรัมย์
5.หลวงตาพวง วัดศรีธรรมาราม ยโสธร
6.หลวงปู่บุญเพ็ง วัดป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น
7.หลวงปู่ท่อน วัดป่าศรีอภัยวัน เลย
8.พระราชวรคุณ วัดบูรพาราม สุรินทร์
9.หลวงพ่อคำบ่อ วัดป่าบ้านตาล สกลนคร
10.หลวงพ่อคูณ วัดป่าภูทอง อุดรธานี
11.พระวิมลศีลาจาร วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
12.หลวงปู่ทิม วัดพระขาว อยุธยา
13.หลวงพ่อรวย วัดตะโก อยุธยา
14.หลวงพ่อทอง วัดรังสีสุทธาวาส ชลบุรี
15.หลวงพ่อจ้อย วัดหนองน้ำเขียว ชลบุรี
16.หลวงปู่กาหลง วัดเขาแหลม สระแก้ว
17.หลวงพ่ออั้น วัดโรวโค อุทัยธานี
18.หลวงพ่อเจือ วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
19.หลวงพ่อสาคร วัดหนองกรับ ระยอง
20.พระอาจารย์วิชัย วัดถ้ำผาจม เชียงราย

จริงๆ แค่หลวงตาพวง กับ หลวงปู่บุญฤทธิ์ ก็สุดยอดแล้ว

มวลสารที่ด้านหลังของล็อคเก็ตได้แก่
1.ผงจากพระพิชิตมาร พระประธานบนศาลาอุรุพงษ์ วัดบรมนิวาส
2.ผงใบลาน ลายมือของท่านเจ้าคุณอุปาลีคุณูปรามาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท)
3.ผงกระเบื้องหลังคาศาลาอุรุพงษ์ วัดบรมฯ
4.ไม้กุฏิของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล จากวัดดอนธาตุ
5.ไม้กุฏิของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่มาจากวัดป่าหนองผือ,วัดป่าบ้านโคก,วัดป่ากลางโนนกู่
6.ผงอิทธิเจ
7.ผงพระธาตุพระสิวลี
8.แป้งเสกหลวงปู่บุดดา ถาวโร
9.แป้งเสกหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
10.แป้งเจิมหลวงปู่หลอด ปโมทิโต
11.แป้งเจิมหลวงปู่โส กัสสโป
12.ผงบางขุนพรหม
13.มวลสารวัตถุมงคลของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
14..มวลสารวัตถุมงคลของ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
15..มวลสารวัตถุมงคลของ หลวงปู่โส กัสสโป
16..มวลสารวัตถุมงคล รุ่น 9 มงคล ของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
17.มวลสารวัตถุมงคลของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
18.ผงเสกของ ครูบาธรรมชัย
19.ผง 300 อาจารย์
20.ผงจากพระกรุ
21.ดินสังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย
22.ผงว่านเสกของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
23.ผงจากดอกบัวบูชา พระแก้วมรกต
24.ผงตะไบพระกริ่งสิทธัตโถปี 2508

มวลสารจากอัฐิ,เกศา,และอังคารธาตุ 105 คณาจารย์ อันได้แก่
1.อัฐิ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดนรนาถฯ กรุงเทพฯ
2.อัฐิ พระหรหมมุนี วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ
3.อัฐิ หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ ระยอง
4.อัฐิ ครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน
5.อัฐิ หลวงปู่ประยุทธ์ ธัมยุตโต
6.อัฐิ หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
7.อัฐิ หลวงปู่คำพอง กุสลธโร วัดป่านิโคธาราม อุดรฯ
8.อัฐิ หลวงปู่ทองฤทธิ์ อุตตโม
9.อัฐิ หลวงพ่อสนั่น รกฺขิตสีโล สกลนคร
10.อัฐิ อาจารย์สิงห์ทอง ธัมวโร สกลนคร
11.เกศา สมเด็พระอริยวงศาคตญาณ (อยู่) วัดสะเกศ กรุงเทพฯ
12.เกศา สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ พระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) วัดบวรฯ กรุงเทพฯ
13.เกศา สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ) วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ
14.เกศา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส) วัดบรมฯ กรุงเทพฯ
15.เกศา พระอุปาลีคุณูปรามาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมฯ กรุงเทพฯ
16.เกศา พระธรรมเจดีย์ (จูม) วัดโพธิสมภรณ์ อุดรฯ
17.เกศา - อังคาร อาจารย์พรหม จิรปุญโญ
18.เกศา - อังคาร อาจารย์มั่น ภูริทัตโต
19.เกศา ท่านพ่อลี ธัมมธโร
20.เกศา หลวงปู่ขาว อนาลโย
21.เกศา - ชานหมาก อาจารย์ฝั้น อาจาโร
22.เกศา หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
23.เกศา หลวงปู่แว่น ธนปาโร
24.เกศา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
25.เกศา - ชานหมาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโณ
26.เกศา หลวงปู่ลือ ปุญโญ
27.เกศา หลวงปู่ลี ฐิตธัมโม
28.เกศา หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
29.เกศา หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
30.เกศา อาจารย์วัน อุตตโม
31.เกศา - อังคาร หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
32.เกศา - อังคาร หลวงปู่พวง สุวีโร
33.เกศา หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย
34.เกศา หลวงปู่บุดดา ถาวโร
35.เกศา หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
36.เกศา หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ
37.เกศา อาจารย์แบน ธนกาโร
38.เกศา หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
39.เกศา หลวงพ่อเกษม เขมโก
40.เกศา หลวงพ่อโชติ โชติปาโล
41.เกศา หลวงปู่จันทร์ศรี วัดโพธิสมภรณ์
42.เกศา หลวงปู่หลอด ปาโมทิโต
43.เกศา หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร
44.เกศา หลวงตาแตงอ่อน กลญาณธัมโม
45.เกศา หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
46.เกศา หลวงปู่เพียร วิริโย
47.เกศา หลวงปู่รอด วัดทุ่ศรีเมือง
48.เกศา หลวงปู่มา ญาณวโร
49.เกศา หลวงตาพวง สุขินทริโย
50.เกศา หลวงปู่ต้น สุทธิกาโย
51.เกศา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
52.เกศา หลวงปู่โส กัสสโป
53.เกศา หลวงปู่ลี กุสลธัมโม
54.เกศา หลวงปู่จันทรา ถาวโร
55.เกศา หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
56.เกศา หลวงพ่อทองพูล สิริกาโม
57.เกศา หลวงปู่บุญพิน กตปุณโณ
58.เกศา หลวงปู่คำพันธ์ จันทูปโม
59.เกศา หลวงปู่ขาน ฐานวโร
60.เกศา อาจารย์อุทัย สิรินธโร
61.เกศา หลวงปู่กว้าน เขมโก
62.เกศา - อังคาร ครูบากรองคำ วัดพระธาตุดอยเปา
63.เกศา สมเด็จพระญาวโรดม วัดเทพศิรินทร์
64.เกศา หลวงพ่อคูณ สุเมโธ
65.เกศา หลวงปู่เรือง วัดเขาสามร้อยยอด
66.เกศา หลวงตาพันธ์ อาจาโร
67.เกศา หลวงปู่เจิม ปัญญาพโล
68.เกศา หลวงปู่ปราโมทย์ ปาโมธโร
69.เกศา หลวงปู่นิล มหันตปัญโญ
70.เกศา หลวงปู่ศรีจันทร์ วัดเลยหลง
71.เกศา หลวงปู่แสง ญาณวโร
72.เกศา ครูบาศรีวิชัย
73.เกศา อาจารย์จันทร์เรียน คุณวโร
74.เกศา หลวงปู่เริ่ม วัดจุกเฌอ
75.เกศา เจ้าคุณนรฯ
76.เกศา หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล
77.เกศา หลวงปู่กลั่น วัดพระญาติ
78.เกศา หลวงปู่พร สุมโน
79.เกศา หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว
80.เกศา หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
81.เกศา หลวงปู่ทิม วัดพระขาว
82.เกศา หลวงพ่อแนม วัดเขาหน่อ
83.เกศา หลวงปู่บุญหนา ธัมมทินโน
84.เกศา พระพุทธพจน์วราภรณ์ วัดเจดีย์หลวง
85.เกศา หลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม
86.เกศา หลวงปู่ชื้น วัดญาณเสน
87.เกศา หลวงปู่ทา วัดถ้ำซับมืด
88.เกศา หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า
89.เกศา ครูบาผัด วัดศรีดอนมูล
90.เกศา หลวงปู่ชม วัดนางใน
91.เกศา - อังคาร หลวงปู่บุญ ชินวังโส
92.เกศา ครูบาน้อย วัดบ้านปง
93.เกศา อาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม
94.เกศา อาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
95.เกศา หลวงปู่คำดี ปภาโส
96.เกศา หลวงปู่บัว สิริปุญโญ
97.เกศา ครูบาบุญบั๋น วัดร้องคุ้ม
98.เกศา - อังคาร อาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
99.เกศา หลวงปู่โง่น โสรโย
100.เกศา หลวงปู่เพ็ง พุทธสโร
101.เกศา ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง
102.เกศา หลวงปู่เย็น วัดสระเปรียญ
103.เกศา อาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ
104.เกศา หลวงปู่สาย เขมธัมโม
105.เกศา หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม
106.เกศา หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
107.เกศา หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป
108.เกศา หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
109.เกศา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัญฑิโต
110.เกศา หลวงปู่สังข์ สงฺกิจโจ
111.อังคาร หลวงปู่เสาร์ กันตสีโร
112.อังคาร หลวงปู่สาม อกิญจโณ
113.อังคาร หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล
114.อังคาร หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส
115.อังคาร- เกศา หลวงปู่คำพอง ติสโล
116.อังคาร - เกศา หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
117.อังคาร- เกศา หลวงปู่อุ่น ชาคโร
118.อังคาร - เกศา หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
119.อังคาร - เกศา หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี
120.อังคาร หลวงปู่หลุย จันทสาโร
121.อังคาร หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตุโต
122.อังคาร หลวงปู่เปลื้อง ปัญญวนโต
123.อังคาร หลวงปู่ถิร ถิรธัมโม
124.อังคาร หลวงปู่คำตัน ฐิตธัมโม
125.อังคาร หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
126.อังคาร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
127.อังคาร หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร
128.อังคาร หลวงปู่อุ่น กลฺญาณะมโม
129.อังคาร หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ
130.อังคาร หลวงปู่ทองอินทร์ กุสลจิตโต
131.อังคาร หลวงปู่สีทน สีลธโน
132.อังคาร อาจารย์ทองเฒ่า วัดเขาอ้อ
133.อังคาร หลวงปู่สอน ถาวโร
134.อังคาร หลวงปู่กรอง วัดสระมณฑ,
135.อังคาร หลวงพ่อชา สุภัทโท
136.อังคาร หลวงปู่สีลา อิสฺสโร
137.อังคาร หลวงปู่เมตตาหลวง กตปุญโญ
138.อังคาร พระราชภาวนาวิสุทธิเถระ (กำพล) วัดเทพศิรินทร์
139.อังคาร หลวงปู่มหาบุญมี สิรินทโร
140.อังคาร อาจารย์บุญมา ฐิตเปโม
141.อังคาร อาจารย์กู่ ธัมมทินโน
142.อังคาร หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
143.อังคาร หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
144.อังคาร หลวงปู่จันทร์ เขมปัตโต
145.อังคาร พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง
146.อังคาร หลวงปู่อุ่น อุตตโม
147.อังคาร หลวงปู่คำ ยสกุลปุตโต
148.อังคาร หลวงปู่จำปี วัดป่าสาละวัน
149.อังคาร หลวงปู่คำฟอง เขมจาโร
150.อังคาร ครูบาคำแสน วัดสวนดอก

namo phantun
11-07-2009, 07:23 AM
เหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นครับ ตาเด็กสมัครเล่น [c'U;;;] ยังไม่ค่อยมั่นใจครับ [fu8iy]
พี่ครับ 100ปี หลวงปู่มั่น นะมีปลอมหรือป่าวครับ นะโม ครับ

edison_f
11-07-2009, 09:31 AM
[ลิงเต้น] พี่ใจดีมอบให้มาครับ ขอบคุณหลายๆ

edison_f
11-07-2009, 09:31 AM
ข้างหลังครับ

edison_f
11-07-2009, 09:33 AM
พี่เค้าใจดีมากครับให้ผมมาเป็นชุดเลยครับ [fu8iy] ขอบคุณอีกครั้งครับ ใจดีจริงๆ

edison_f
11-07-2009, 09:34 AM
หลังครับ [ลิงขยัน]

!!_DJ_!!
11-07-2009, 11:04 AM
เนื้อว่าน สร้างจำนวนน้อย ตอนแจกเนื้อยังไม่แห้งดีมีร้านขายสังฆภัณฑ์ ร้่นหนึ่งในตัวเมืองนำพระไปอบในไมโครเวฟ ปรากฏว่าไมโครเวฟระเบิด ข้อมูลติดไว้ก่อน


งามหลายๆ ส่งมาโลดๆ [:emo02]
มักแล้วๆๆหมั้นไว้ได้บ่อ

!!_DJ_!!
11-07-2009, 11:13 AM
เนื้อฝาบาตร เดี๋ยวนี้รคาไหลไปที่หนึ่งหมื่นสองพันแล้วเหรอ โอ้แม่เจ้าเป็นไปได้ไง หรือว่าเขาปั่นราคากัน


แม่นแล้ว....ไม่ใกล้ไม่ไกล ทาง.......
Twister ลูกโตๆ

!!_DJ_!!
11-07-2009, 11:17 AM
เหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นครับ ตาเด็กสมัครเล่น [c'U;;;] ยังไม่ค่อยมั่นใจครับ [fu8iy]
พี่ครับ 100ปี หลวงปู่มั่น นะมีปลอมหรือป่าวครับ นะโม ครับ


มีแล้วครับ
เอาง่าย พระรุ่นไหนองค์ไหน
ราคาสูงๆหน่อยมีเหมิดครับ

หากไม่มั่นใจเอามาถามก่อนได้ครับ
สิสับธงให้ครับ

namo phantun
11-07-2009, 11:49 AM
เหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นครับ ตาเด็กสมัครเล่น [c'U;;;] ยังไม่ค่อยมั่นใจครับ [fu8iy]
พี่ครับ 100ปี หลวงปู่มั่น นะมีปลอมหรือป่าวครับ นะโม ครับ


มีแล้วครับ
เอาง่าย พระรุ่นไหนองค์ไหน
ราคาสูงๆหน่อยมีเหมิดครับ

หากไม่มั่นใจเอามาถามก่อนได้ครับ
สิสับธงให้ครับ
ขอบพระคุณมากครับเดียวผมส่งทางข้อความมาถ้ามนะครับ

!!_DJ_!!
11-07-2009, 11:57 AM
เหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นครับ ตาเด็กสมัครเล่น [c'U;;;] ยังไม่ค่อยมั่นใจครับ [fu8iy]
พี่ครับ 100ปี หลวงปู่มั่น นะมีปลอมหรือป่าวครับ นะโม ครับ


มีแล้วครับ
เอาง่าย พระรุ่นไหนองค์ไหน
ราคาสูงๆหน่อยมีเหมิดครับ

หากไม่มั่นใจเอามาถามก่อนได้ครับ
สิสับธงให้ครับ
ขอบพระคุณมากครับเดียวผมส่งทางข้อความมาถ้ามนะครับ


ยินดีครับ

weravong
11-07-2009, 02:26 PM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs072.snc3/13941_172649331876_675506876_2787679_1890067_n.jpg

weravong
11-07-2009, 02:43 PM
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs052.snc3/13941_172649336876_675506876_2787680_6120687_n.jpg

เพิ่งนิมนต์มาเมื่อวานครับ เหรียญสามพระอาจารย์
หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงปู่กิ

toto007
11-07-2009, 02:51 PM
หน้ากลางหลังยันต์สามครับ

Medsye
11-07-2009, 07:20 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:20 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:21 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:22 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:23 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:23 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:25 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:28 PM
[fu8iy]

!!_DJ_!!
11-07-2009, 07:30 PM
สวย สวย สวย
[vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]

Medsye
11-07-2009, 07:35 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:36 PM
[fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:37 PM
ด้านหน้า [fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:38 PM
ด้านหลัง [fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:45 PM
ด้านหน้า [fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:46 PM
ด้านหลัง [fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:47 PM
ด้านหน้า [fu8iy]

Medsye
11-07-2009, 07:48 PM
ด้านหลัง [fu8iy]

!!_DJ_!!
11-07-2009, 08:23 PM
สวยมากครับ
[:emo02] [:emo02] [:emo02]

Medsye
11-07-2009, 08:34 PM
ขอบคุณครับท่านดีเจ [:toon01]

namo phantun
11-08-2009, 09:19 PM
งามครับพี่ๆๆ

meetting
11-10-2009, 09:53 AM
[;7pp]

meetting
11-10-2009, 09:55 AM
[:moo]

meetting
11-10-2009, 09:56 AM
[ลิงขยัน]

namo phantun
11-10-2009, 11:47 AM
บอกใด้2คำครับ สุดยอด ครับพี่

noongkrab
11-15-2009, 04:00 PM
เขาว่าบล็อคสายฝน

noongkrab
11-15-2009, 04:01 PM
.

noongkrab
11-16-2009, 04:20 PM
หลวงปู่คำดีปลุกเสก

noongkrab
11-16-2009, 04:21 PM
.

noongkrab
11-16-2009, 04:21 PM
.

noongkrab
11-16-2009, 04:21 PM
.

namo phantun
11-19-2009, 07:07 AM
มาแล้วครับ

!!_DJ_!!
11-19-2009, 07:16 AM
ยังคงงดงามอยู่ครับท่าน....จมูกยังโด่งอยู่เลย
ยินดีด้วยนะครับ.....

มีอะไรให้รับใช้ก็น้อมยินดีเสมอครับ

namo phantun
11-19-2009, 07:19 AM
ยังคงงดงามอยู่ครับท่าน....จมูกยังโด่งอยู่เลย
ยินดีด้วยนะครับ.....

มีอะไรให้รับใช้ก็น้อมยินดีเสมอครับ
ครับพี่

edison_f
11-19-2009, 09:54 AM
เหรียญ100ปีงดงามมากครับสวยๆ [xusvd]

องค์นี้คล้ายวันมรณะภาพ60ปี ครับ ขอขอบคุณพี่Anuwat ที่ให้ความอณุเคราะห์มอบให้ครับ [fu8iy]

edison_f
11-19-2009, 09:55 AM
หลังครับ

namo phantun
11-19-2009, 11:47 AM
เหรียญ100ปีงดงามมากครับสวยๆ [xusvd]

องค์นี้คล้ายวันมรณะภาพ60ปี ครับ ขอขอบคุณพี่Anuwat ที่ให้ความอณุเคราะห์มอบให้ครับ [fu8iy]
สุดยอดครับพี ถ่ายภาพสุดยอดครับ พระ็ก็งามครับ

Medsye
11-20-2009, 10:27 PM
.

Medsye
11-20-2009, 10:28 PM
.

edison_f
11-21-2009, 09:58 AM
ว้าว [xusvd] พี่เม็ด ได้ลป มั่น ป่าแก้วซะด้วย หลวงปู่อุ่นเสกด้วย [fu8iy]

Medsye
11-21-2009, 10:00 AM
ว้าว [xusvd] พี่เม็ด ได้ลป มั่น ป่าแก้วซะด้วย หลวงปู่อุ่นเสกด้วย [fu8iy]


ท่านimใจดีเอาให้ครับ [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]

edison_f
11-21-2009, 10:59 AM
ว้าว [xusvd] พี่เม็ด ได้ลป มั่น ป่าแก้วซะด้วย หลวงปู่อุ่นเสกด้วย [fu8iy]


ท่านimใจดีเอาให้ครับ [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]


มิน่าได้เหมือนกันเลยพี่บอลให้นี่เอง [55] เจ้านี้ใจดีน่ารัก [vbvbcVjq]

!!_DJ_!!
11-21-2009, 09:21 PM
:laughing4: :laughing4: :laughing4: :laughing4: :laughing4:
ระวังบ้านทรุดเด้อครับเด้อ [แฮ่ๆ] [แฮ่ๆ]

adastej
11-25-2009, 01:30 PM
ผมเจอวิธีดูเหรียญร้อยปี ไม่แน่ใจว่า ใช้ได้หรือไม่ แต่ก็น่าจะลองอ่านกันดูครับ

ตาม link นี้ครับ
http://uauction.uamulet.com/AuctionUClubDetail.aspx?bid=226&qid=98

namo phantun
11-26-2009, 07:16 AM
ผมเจอวิธีดูเหรียญร้อยปี ไม่แน่ใจว่า ใช้ได้หรือไม่ แต่ก็น่าจะลองอ่านกันดูครับ

ตาม link นี้ครับ
http://uauction.uamulet.com/AuctionUClubDetail.aspx?bid=226&qid=98
ขอบพระคุณครับพี่ link ที่ให้มาสุดยอดครับ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

ก๊วยเจ๋ง
11-27-2009, 05:28 PM
ของผมครับ

AWITA
11-29-2009, 09:11 PM
เก็บไว้10ปีแล้ว กะไหล่ทองกับนวะโลหะ

AWITA
12-02-2009, 09:33 PM
องค์นี้ไม่ทราบของที่ไหนแต่มวลสารสุดๆ

pokung
12-02-2009, 10:24 PM
[vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] สวยมากๆ ครับ เอาอีกๆ [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]

ก๊วยเจ๋ง
12-03-2009, 01:14 PM
สุดยอดครับ

noongkrab
12-03-2009, 02:12 PM
ไม่ทราบที่มา

noongkrab
12-03-2009, 02:13 PM
ด้านหลัง

noongkrab
12-04-2009, 10:36 PM
ล็อกเก๊ตหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

noongkrab
12-04-2009, 10:36 PM
.

Rin
12-06-2009, 10:43 AM
ล้อกเก็ตหลวงปู่เสาร์, หลวงปู่มั่น, เจ้าคุณอุบาลี

มหาจำเริญ
12-08-2009, 01:05 PM
เหรียญหลวงปู่มั่น 100 ปี เนื้อฝาบาตร จากหน้า 1

พึ่งแกะกรอบออก ส่งงานประกวดที่ สกลนคร

มหาจำเริญ
12-08-2009, 01:07 PM
.

มหาจำเริญ
12-08-2009, 01:09 PM
.

มหาจำเริญ
12-08-2009, 01:11 PM
.

namo phantun
12-08-2009, 06:37 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]
สวยงามครับพี่
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

thuleedin
12-08-2009, 07:39 PM
งามทั้งชุดเลยครับอ้าย
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

weravong
12-08-2009, 10:22 PM
งามมากครับ

แล้วเหรียญร้อยปีนี่ จุดใดที่ควรจดจำได้มากที่สุดครับ

namo phantun
12-09-2009, 07:24 AM
ตรงด้านหลังครับพี่ มกราคม พ.ศ ๒๔๑๔-๒๕๑๔ ม ม้าครับถ้า ม ม้านุนนะครับหลีกหนีให้ใกลครับ(ความรู้อันน้อยนิดเท่าหางอึ่งครับที่เคยเห็นมาครับพี่ๆๆเขาบอกว่าไม่ทันพิธิ100ปีครับ)

noongkrab
12-09-2009, 01:24 PM
รูปหล่อองค์นี้ออกวัดไหนครับ

noongkrab
12-09-2009, 01:25 PM
.

noongkrab
12-09-2009, 01:25 PM
.

semwarut
12-19-2009, 12:32 PM
ผมอยากได้เหรียญฆ้องใหญ่ครับราคาเบาๆ [iymik123]

wood
12-25-2009, 02:50 PM
เหรียญร้อยปี สวยสมดีกรีที่1 จริงๆครับ
http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/c-5.jpg

pokung
12-25-2009, 02:52 PM
[;^UflU;p] [;^UflU;p] [;^UflU;p] งามมมมมมมมมมมมมมมมแท้อน้อออๆๆๆๆๆ [c-;t] [c-;t] [c-;t]
[gshpp] [gshpp] [gshpp] [gshpp] [gshpp] [gshpp]
[;^UflU;p] [;^UflU;p] [;^UflU;p] [;^UflU;p] [;^UflU;p] [;^UflU;p]

namo phantun
12-25-2009, 03:35 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]
งามครับงาม สุดยอดครับ
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

p_anamai
12-25-2009, 06:35 PM
[d7Udq] [d7Udq] [feohe]ทันตธาตุหลวงปู่มั่น
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=2FAD_4B34A319
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=270B_4B34A319

pokung
12-25-2009, 07:17 PM
[gshpp] [gshpp] [gshpp]

p_anamai
12-25-2009, 07:23 PM
[gshpp] [gshpp] [gshpp]
[feohe] [feohe] [feohe] [d7Udq] [d7Udq] [d7Udq]

fisherman
12-27-2009, 10:14 PM
หลวงปู่มั่นเนื้อระฆังหลังคาโบสถ์ 56 ปีวันบูรพาจารย์วัดป่าสุทธาวาสครับ

http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=225C_4B3778D3 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=225C_4B3778D3)

fisherman
12-27-2009, 10:18 PM
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=88C7_4B3778D3 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=88C7_4B3778D3)

http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=B953_4B3778D3 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=B953_4B3778D3)

ไม่ทราบรายละเอียดพิธีกรรมและการสร้าง ท่าน สมช. ท่านใดทราบช่วยบอกด้วยนะครับ

anuwat
12-28-2009, 04:55 PM
[quote=fisherman ]
หลวงปู่มั่นเนื้อระฆังหลังคาโบสถ์ 56 ปีวันบูรพาจารย์วัดป่าสุทธาวาสครับ

ของดี หายาก สร้างน้อย เนื้อระฆังใบเล็ก ที่หลังคาโบสถ์ วัดป่าสุทธาวาส ที่ผมได้มา ไม่มีกล่องใส่ แต่ดีจริง ๆ รุ่นนี้ มีพิธีสำคัญปลุกเสกก็นิมนต์พระเถระมาปลุกเสกที่โบสถ์นี้

fisherman
12-28-2009, 05:24 PM
[quote=fisherman ]
หลวงปู่มั่นเนื้อระฆังหลังคาโบสถ์ 56 ปีวันบูรพาจารย์วัดป่าสุทธาวาสครับ

ของดี หายาก สร้างน้อย เนื้อระฆังใบเล็ก ที่หลังคาโบสถ์ วัดป่าสุทธาวาส ที่ผมได้มา ไม่มีกล่องใส่ แต่ดีจริง ๆ รุ่นนี้ มีพิธีสำคัญปลุกเสกก็นิมนต์พระเถระมาปลุกเสกที่โบสถ์นี้ขอบคุณท่านanuwatที่ช่วยชี้แนะครับ

อนัตตา
12-28-2009, 11:20 PM
*ล็อตเกต หลวงปู่มั่น ออกวัดป่าคำหวายยาง ขอนแก่น ปีใหม่ 2553
รายละเอียดโปรดติดตามตอนต่อไป....
แต่ถ้าใจร้อนอยากทราบไปที่นี่...
http://www.chiangmai1900.com/index.php?topic=274.480

http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=0758_4B38D768

p_anamai
01-03-2010, 03:40 PM
[55]เหรียญหลวงปู่มั่นและหลวงปู่จูม ปี2516
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=1A02_4B404FB2
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=F1FC_4B404FB2

p_anamai
01-03-2010, 03:43 PM
เหรียญหลวงปู่มั่น ออกวัดป่าสุทธาวาส ปี 2492
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=5677_4B404FB2
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=20D9_4B404FB2

p_anamai
01-03-2010, 03:50 PM
[55]รูปหล่อเหมือนหลวงปู่มั่นกะไหล่ทอง สปอ.กุสุมาลย์ สร้าง 2544 ลูกศิษย์นำมาถวายหลวงปู่เพียร วิริโย อธิฐานจิต แจกปี 2549 ที่วัดป่าหนองกอง
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=680D_4B40598F
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=0C7F_4B40598F

Medsye
01-07-2010, 10:46 AM
[fu8iy]

Medsye
01-07-2010, 10:46 AM
[fu8iy]

toad007
01-21-2010, 09:49 AM
...
รุ่นราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ

weravong
01-23-2010, 08:04 PM
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs202.snc3/20957_267739701876_675506876_3268546_4057693_n.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs202.snc3/20957_267739711876_675506876_3268547_7540514_n.jpg

เหรียญ ลป.มั่น วัดป่าสุทธาวาส ปี 15
เนื้อเงิน ขอยืมผู้ใหญ่ท่านมาดูครับ

p_anamai
01-23-2010, 09:34 PM
[:toon04]พระผงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดหนองจรเข้ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๔๖
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=19C9_4B5B0719http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=CEE0_4B5B0719

Kriengkrai Koompirojana
01-26-2010, 06:47 AM
http://img199.imageshack.us/img199/5310/dsc06716x.jpg (http://img199.imageshack.us/i/dsc06716x.jpg/)

ทันตธาตุหลวงปู่มั่นที่ขออนุญาตหลวงปู่เจี๊ยะถอดแบบออกมา เพื่อสร้างองค์หลวงปู่มั่นต่อไป

sk
01-26-2010, 05:35 PM
พระเนื้อผงทรงกลม หลวงปู่มั่นไม่ทราบที่ครับ

[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]
http://img17.imageshack.us/img17/9898/dsc08594u.jpg

http://img36.imageshack.us/img36/7373/dsc08603u.jpg

Kriengkrai Koompirojana
01-27-2010, 10:03 AM
http://img25.imageshack.us/img25/5841/dsc06703j.jpg (http://img25.imageshack.us/i/dsc06703j.jpg/)

http://img25.imageshack.us/img25/5730/dsc06704x.jpg (http://img25.imageshack.us/i/dsc06704x.jpg/)

ทันตธาตุหลวงปู่มั่น ที่ขออนุญาตหลวงปู่เจี๊ยะสร้าง อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่เจี๊ยะ หลวงปู่ลี กุสลธโว หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ หลวงปู่เพียร วิริโย หลวงพ่อทุย ฉันทกโร ตลอดพรรษา และนำขึ้นเจดีย์ที่วัดป่าภูริทัตต หลายครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มีงานที่วัดหลวงปู่เจี๊ยะ เป็นเวลา ๓ - ๔ ปี สุดท้ายนำเข้าพิธีใต้ฐานพระประธานในพิธีเททองหลวงปู่มั่น ที่สวนแสงธรรม โดยมีองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นประธานในพิธีเททอง

p_anamai
01-27-2010, 12:53 PM
[55]งดงามจริงๆครับ ช่วงนี้ไม่เห็นมีหมุนเวียน สงสัยเก็บหมด

inpromma jinda
01-27-2010, 08:47 PM
[fu8iy] [fu8iy]

Kriengkrai Koompirojana
01-28-2010, 11:40 AM
http://img85.imageshack.us/img85/3875/dsc06700de.jpg (http://img85.imageshack.us/i/dsc06700de.jpg/)

http://img691.imageshack.us/img691/4493/dsc06702f.jpg (http://img691.imageshack.us/i/dsc06702f.jpg/)

ทันตธาตุหลวงปู่มั่นนี้ หลวงพ่อทุย ฉนฺทกโร ให้ผสมเนื้อโลหะเหล็กเปียกและฝาบาตรหลวงปู่คำตัน ฐีตธมฺโม(วัดป่าดานศรีสำราญ) และทอง เงิน ทองแดง ผสมโลหะโดย ดร.ไฟทูรย์ กิติสุนทร ทำเสร็จถวายพระอาจารย์หลวงพ่อทุย ฉนฺทกโร อธิษฐานตลอดพรรษา ณ วัดป่าดานวิเวก

Kriengkrai Koompirojana
01-29-2010, 10:42 AM
หลังวันงานเททองรูปเหมือนหลวงปู่มั่น 23ธันวาคม2545 ที่สวนแสงธรรม ชนวนที่เทเหลือท่านพระอาจารย์หลวงปู่ลี กุสลธโร เมตตาเก็บไว้และมอบให้ข้าพเจ้านำไปจัดสร้างพระ ข้าพเจ้าเลยขออนุณาตสร้างทันตธาตุโดยใช้ทองชนวนล้วนๆ เทเป็นองค์พระได้พระจำนวน 42 องค์ โดยนำขึ้นขอเมตตาจากหลวงปู่ลีและถวายท่านแจก เป็น 2 วาระ ที่ผาแดง22องค์ ที่สวนแสงธรรม 20 องค์ ลักษณะพระจะมีสีออกเหลือง เพราะเป็นเนื้อทองเหลืองไม่ออกแดง เหมือนแบบแรก ดังรูปที่คุณสมจิตรถ่ายให้

http://img222.imageshack.us/img222/3456/88050583.jpg (http://img222.imageshack.us/i/88050583.jpg/)

http://img222.imageshack.us/img222/88050583.jpg/1/w266.png (http://g.imageshack.us/img222/88050583.jpg/1/)

AWITA
01-29-2010, 02:53 PM
เอ....ผมชักจะลืมๆไปแล้ว ค่าถ่ายรูปวันนั้น ผมรับมายังไม่รู้ซิ แฮ่มมมมม

weravong
01-29-2010, 10:05 PM
http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs145.snc3/17257_277819711876_675506876_3306470_7889768_n.jpg

http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs145.snc3/17257_277819716876_675506876_3306471_5508147_n.jpg

เหรียญห้าพระอาจารย์แห่งเมืองอุบล
ไม่ทราบประวัติจ้า ขออนุเคราะห์ประวัติด้วยครับ

Kriengkrai Koompirojana
01-29-2010, 10:08 PM
ผมยังค้างชำระอยู่ 500 บาทครับ ค่าถ่ายรูปหรือเปล่า ?

sk
02-02-2010, 09:56 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

http://img34.imageshack.us/img34/6144/dsc08748y.jpg

http://img59.imageshack.us/img59/6204/dsc08744.jpg

spirit
02-03-2010, 11:01 AM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

porpek
02-22-2010, 10:24 PM
เหรียญหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ ภรรยาผมแขวนเดี่ยวติดตัวตลอด ภรรยาผมเค้านับถือหลวงปู่มั่นมากๆ บอกว่าเห็นภาพท่านตอนเด็ก ๆ แล้วประทับใจ จำติดตามาตลอด ผมเลี่ยมทองให้เป็นของขวัญครบรอบวันแต่งงาน โดยเป็นของขวัญที่ภรรยาดีใจมากๆ ครับ เฮ้อคนเกรงใจภรรยาก็อย่างนี่แหละ [:toon05] [:toon05] [:toon05]
http://i826.photobucket.com/albums/zz183/porpek/DSC07615.jpg?t=1266850867
http://i826.photobucket.com/albums/zz183/porpek/DSC07614.jpg?t=1266851580

kriengkrai koompirochana
02-24-2010, 10:41 PM
[d7Udq] [d7Udq] [feohe]ทันตธาตุหลวงปู่มั่น
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=2FAD_4B34A319
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=270B_4B34A319
ผมเคยถวายหลวงพ่อเพียรและหลวงพ่อบุญมีคราวลงมาทำบุญขอคุณลี ที่บริษัทโตโยต้า สะพานใหม่ พหลโยธิน ทราบว่าคุณหมอเป็นโยมของท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้ ไม่ทราบว่าไดรับจากองค์ใดครับ เนื้อสวยดีครับ

weravong
02-28-2010, 06:29 PM
http://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs507.snc3/26637_334325046876_675506876_3502389_2701733_n.jpg

http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs487.ash1/26637_334325076876_675506876_3502390_1284169_n.jpg

เพิ่งนิมนต์มาครับ

weravong
02-28-2010, 06:33 PM
http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs487.ash1/26637_334325096876_675506876_3502391_3371135_n.jpg

http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs487.snc3/26637_334325106876_675506876_3502392_527954_n.jpg

ได้มาพร้อมกัน
แต่ไม่รู้ประวัติจั๊กเหรียญ [ลิงยกธงขาว]

kriengkrai koompirochana
04-01-2010, 11:35 AM
http://img98.imageshack.us/img98/3515/61982676.png (http://img98.imageshack.us/i/61982676.png/)http://img534.imageshack.us/img534/7141/54623843.png (http://img534.imageshack.us/i/54623843.png/)

ท่านพระอาจารย์มั่น ที่ทำไว้ท่ธุตังคเจดีย์ที่วัดอโศการามครับ

p_anamai
04-01-2010, 12:13 PM
[d7Udq] [d7Udq] [feohe]ทันตธาตุหลวงปู่มั่น
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=2FAD_4B34A319
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=270B_4B34A319
ผมเคยถวายหลวงพ่อเพียรและหลวงพ่อบุญมีคราวลงมาทำบุญขอคุณลี    ที่บริษัทโตโยต้า สะพานใหม่ พหลโยธิน   ทราบว่าคุณหมอเป็นโยมของท่านพระอาจารย์ทั้งสององค์นี้    ไม่ทราบว่าไดรับจากองค์ใดครับ   เนื้อสวยดีครับ
[55]เรียนคุณหมอครับ  ผมเคยได้รับจากมือหลวงปู่เพียรวันที่ 26 มกราคม 2551  เลี่ยมทองให้แม่บ้านแขวนแล้วครับ วันนั้นหลวงปู่ฉันจังหันเสร็จแล้วมานั่งพักที่ม้านั่งมังกรแกะสลัก ผมเข้าไปกราบ หลวงปู่เลยเอามือล้วงเข้าไปในย่ามแล้วเอาออกมา 3 องค์ แล้วเมตตาถามผมว่า เอามั๊ย ผมก็ตอบหลวงปู่ว่า เอาครับ หลวงปู่เลยเมตตามอบให้ 1 องค์ เสร็จแล้วก็เอาที่เหลืออีก 2 องค์เก็บไว้ในย่ามดังเดิม

pichet03
04-01-2010, 12:19 PM
เหรียญหลวงปู่มั่น ปี 2521 [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]
ถามครับท่านไหนทราบประวัติช่วยบอกดัวยครับ [fu8iy]

golfwaveoil
04-02-2010, 06:56 AM
เหรียญ 100 ปี ลป.มั่น (กะไหล่เงิน)
ศิษย์สาย ลป.มั่น ปลุกเสก ครับ...

sakol
04-20-2010, 02:42 PM
[fu8iy] [fu8iy]หลวงปู่มั่น ปี 19 ที่ระลึกสร้างพระวิหารภูริทัตตะมหาเถระ วัดป่าธรรมนิมิตรโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ [fu8iy] [fu8iy]

sakol
04-20-2010, 02:51 PM
[c'U;;;] [c'U;;;] [c'U;;;]เหรียญมั่นเสาร์ ไม่ทราบปีที่สร้าง เก็บไว้นานแล้ว ขอความกรุณาผู้รู้ตอบด้วย [:toon07] [:toon07] [:toon07]

sakol
04-20-2010, 02:58 PM
[fu8iy] [fu8iy]อีกเหรียญที่เก็บเก่าไม่ทราบที่ [fu8iy] [fu8iy]

pwa
04-20-2010, 03:15 PM
เหรียญ 100 ปี หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร ปี2514 เนื้อทองฝาบาตร พร้อมเกษาและจีวรท่าน [55]

pwa
04-20-2010, 03:17 PM
เหรียญรุ่นนี้จัดสร้าง เมื่อปี 2514 โดย นาวาอากาศเอกเกษม งามเอก แจกที่วัดป่าสุทธวาส เนื่องจากหลวงปู่มั่นอายุครบ 100ปี นับตั้งแต่เกิด ถึง ปี2514 โดยพระเกจิสายวิปัสนากรรมฐาน อาทิเช่น หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว หลวงปู่ตื้อ เป็นต้น เป็นพิธีใหญ่มาก พร้อมเกษาและจีวรท่านครับ [:emo4]

pwa
04-20-2010, 03:18 PM
[:emo03]

Norra
04-20-2010, 04:22 PM
ผมเองก็มีเหรียญอาจารย์มั่นอยู่ 1 องค์ครับ.....(^_^)....

http://postto.me/to/1111111111a.jpg (http://postto.me/show.php?id=6d34cbfe6f995560c49d7296641073bb)

http://postto.me/td/aiytuk.jpg (http://postto.me/show.php?id=091f6c72a8a6e0c77cbf024040965d5b)

ant17
04-21-2010, 02:48 PM
มีพี่ใจดีให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อตอนสงกรานต์ครับ

pokung
04-21-2010, 08:16 PM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] ครบรอบ 60 ปี วันมรณะภาพ ลป.มั่นครับ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=7B0D_4BCEF9F6 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=7B0D_4BCEF9F6)

pokung
04-21-2010, 08:16 PM
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=7CD1_4BCEF9F6 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=7CD1_4BCEF9F6)

[;hkdcpjch;] [;hkdcpjch;] [;hkdcpjch;] [;hkdcpjch;] [;hkdcpjch;]

san2509@hotmail.com
04-22-2010, 08:34 PM
จัดทำโดยศิษย์ หลวงปู่บุญฤทธิ์ สวนทิพย์

หลวงปู่ เสก......คะ

http://www.oknation.net/blog/home/album_data/960/9960/album/33473/thumbs/367477.jpg

ด้านหลังคะ

http://www.oknation.net/blog/home/album_data/960/9960/album/33473/thumbs/367478.jpg

[;7pp] [;7pp]

เสือไฟ
05-01-2010, 01:56 PM
หลวงปู่มั่นบูรพาจารย์ เนื้อเงิน

เสือไฟ
05-01-2010, 07:15 PM
เหรียญมั่น เสาร์

Pae2010
05-02-2010, 05:50 AM
เหรียญมั่น เสาร์

ซุ่มเงียบแท้อ้ายเฮา บล็อกนิยมซะด้วย ไม่แบ่งบ่น้ออ้าย

namo phantun
06-11-2010, 11:40 AM
ีีีีup กระทู้ครับ

dnoi
06-12-2010, 09:34 AM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]กราบนัมสการองค์หลวงปู่ เหนือเศียรเกล้า [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

dnoi
06-12-2010, 09:45 AM
[fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]อีกครับ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy]

porntep
06-12-2010, 03:43 PM
http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=74F6_4C134859 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=74F6_4C134859)

http://www.khonkaenlink.info/share/thumb.php?id=6106_4C134859 (http://www.khonkaenlink.info/share/share.php?id=6106_4C134859)

Coolpix
07-02-2010, 12:31 AM
เหรียญหลวงปู่มั่น เนื่องในวาระโอกาศชนมายุครบ100 ปี 2414-2514 เนื้ออัลปาก้า ว่ากันว่ามี 100 เหรียญ

Coolpix
07-02-2010, 12:32 AM
ด้านหลังครับ

oceanfeb
07-02-2010, 09:16 AM
เอาบ้าง [55]

เหรียญ 100 ปี เนื้อนวะ

oceanfeb
07-02-2010, 09:23 AM
ดูด้านหลังครับจะชัดผิวเปิดแล้วกลับดำ [55] [55] [55]

ต่อเลยด้วยรูปหล่อหลวงปู่มั่น ออกวัดโสตถิผล หลวงตาบุญหนาปลุกเสกและจาร [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] สร้างน้อย

Coolpix
07-02-2010, 12:18 PM
100 ปี นวะโลหะ ของท่านกล้วยไม้ไทย สุดยอดเลยครับ สายตรงจากกลุ่มผู้สร้างเล่ากันมาว่าสร้างไม่เกิน 15 เหรียญ

woravut
07-02-2010, 12:56 PM
พอดีไปอ่านพบหนังสือญาณวิเศษปี 36 สุดยอดอีกพิธี ครับ หลวงปู่บุดดา หลวงปู่โง่น หลวงพ่ออุตตมะ ฯลฯ [fu8iy] [fu8iy] [fu8iy] [vkikpvkiUkp]

ลองจองซะเลย ในราคาเบาๆ ( เมื่อก่อนแจกฟรีพร้อมหนังสือนะครับ )

หลวงปู่มั่น วัดป่าสุธาวาส สกลนคร รุ่นญาณวิเศษ ปี๒๕๓๖ เนื้อทองแดงรมดำ หลวงปู่มั่น วัดป่าสุธาวาส สกลนคร รุ่นญาณวิเศษ ปี๒๕๓๖ เนื้อทองแดงรมดำ

wood
07-02-2010, 09:15 PM
ฆ้องใหญ่ ผมมีอยู่สองเหรียญ

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/1-92.jpg

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/2-60.jpg

อีกหนึ่งเหรียญครับ ของดีไม่จำเป็นต้องแพง

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/1-86.jpg

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/21-4.jpg

ou
07-02-2010, 11:20 PM
ฆ้องใหญ่ ผมมีอยู่สองเหรียญ

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/1-92.jpg

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/2-60.jpg

อีกหนึ่งเหรียญครับ ของดีไม่จำเป็นต้องแพง

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/1-86.jpg

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/21-4.jpg
งั้นส่งมาเหรียญนะครับ ......ล้อเล่นน่า
แต่ถ้าจะเปลี่ยนบอกผมคนแรกนะครับ [07h'] [07h'] [07h']

wood
07-02-2010, 11:34 PM
เอาเหรียญนี้ไหมครับเซียนอู๋

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/1-93.jpg

http://i981.photobucket.com/albums/ae294/somchai8/2-61.jpg

ou
07-02-2010, 11:37 PM
[แฮ่ๆ] [แฮ่ๆ] [แฮ่ๆ]ลูกพี่ wood อย่าล้อผมเล่นนะครับ เรื่องพระนี่ผมสู้ตายนะครับ [55] [55] [55]