ขายปืน วอลเทอร์ ขนาด 9 มม. (P 38) เป็นปืนเก่าน่าสะสม ผลิตสมัยหลังสงครามครั้งที่ 2 สภาพดีตามรูป
ขายเฉพาะผู้มีใบ ป.3 นะครับ ของอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 087-2001144
65,000 บาทครับ