สภ.หนองวัวซอ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชา จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๔ ณ ท้องสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น ๓ ส่วนดังนี้
๑.ภาคเช้าของวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น. ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๔๕ รูป

ภาพทั่วไป
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๔๕ รูปพ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญา ผกก.สภ.หนองวัวซอ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ สภ.หนองวัวซอ ร่วมกิจกรรมบิณฑบาตรในตอนเช้า


พ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ ได้ตั้งจิตอธิษฐานอวยพระถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๔
พ.ต.ท.สุวัฒน์ ดวงท้าวเศรษฐ รอง ผกก.ป.สภ.หนองวัวซอ ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ร่วมกับข้าราชการตำรวจด้วย
พ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ ได้ถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นการทำบุญและในช่วงเวลาประมาณ ๐๘.๐๙ นาฬิการ ได้ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายธีระภัทร อติเทพสถิตย์ นายอำเภอหนองงวัวซอ ได้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ ไ้ด้ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พ.ต.ท.นนทจิต บุดดีคำ รอง ผกก.สส.สภ.หนองวัวซอ ได้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระ่เจ้าอยู่หัว


พ.ต.ท.สุวัฒน์ ดวงท้าวเศรษฐ รอง ผกก.ป.สภ.หนองวัวซอ ได้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พ.ต.ท.เพียรรัตน์ สมยืน ผกก.สส.สภ.หนองวัวซอ ได้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พ.ต.ต.หญิง จันทร์ษมน คุณชื่น สว.อก.สภ.หนองวัวซอ ได้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ ได้ร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ ได้เป็นตัวแทนสถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ ได้วางพานพุ่ม


ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบรรดาประชาชนในพื้นที่ต่างพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นายธีระภัทร อติเทพสถิตย์ นายอำเภอหนองวัวซอ และ นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม สส.จังหวัดอุดรธานี เขต ๙ ร่วมกล่าวปฏิัญาณตนเป็นคนดี


เหล่าบรรดาประชาชนและข้าราชการที่มาร่วมงานพิธีเนื่องในวันที่ ๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๔


พ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ ถ่ายรูปร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นที่ระึลึก
พ.ต.ท.เพียรรัตน์ สมยืน รอง ผกก.สส.สภ.หนองวัวซอ ได้ถ่ายรูปกับภาคส่วนราชการในพื้นที่ส่วนกิจกรรมภาคค่ำ ได้มีกิจกรรมดังนี้

พ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ ได้เป็นตัวแทน สถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ วางพานพุ่มดอกไม้สดในพิธี ฯ


นายธีระภัทร อติเทพสถิตย์ นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานพิธีจุดเทียนชัย ได้จุดเทียนชัยและส่งมอบการจุดเทียนให้เป็นทอด ๆ ไป


พ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ ได้นำเทีัยนชัยมาจุดส่งมอบให้กับ พ.ต.ท.นนทจิต บุดดีคำ รอง ผกก.สส.สภ.หนองวัวซอ และตำรวจ ต่อไป


นายอำเภอหนองวัวซอ พร้อมกับผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดร่วมร้องสดุดีมหาราชา พร้อมกับเปล่งเสียงไชโย อย่างกึกก้องพ.ต.ท.นนทจิต บุดดีคำ รอง ผกก.สส.สภ.หนองวัวซอ และตัวแทนข้าราชการตำรวจ สภ.หนองวัวซอ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยมงคล เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ.ต.อ.สุสันต์ พยัคหาญ ผกก.สภ.หนองวัวซอ ร่วมกับข้าราชการตำรวจ ทำพิธีปล่อยโคมไฟ ร่วมกับผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๘๔ ลูก
วาระนี้ ข้าพเจ้า ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาล ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และ พระชนมายุยิ่งยืนยาว ด้วยเทอญ ...
สถานีตำรวจภูธรหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี