มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานนำผู้ที่ประสงค์เข้ารักษาดวงตา
เมื่อเช้าวันนี้ที่มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน นายศิริ ดีวงศ์ษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ได้นำผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารักษาผ่าตัดดวงตา ตามโครงการ 80 ดวงตา ตามความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานเหลากาชาดจังหวังอุดรธานี มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานและโรงพยาบาลเอกอุดร โดยมีนายบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน ได้ให้การต้อนรับและส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเอกอุดรเพื่อให้แพทย์ได้ทำการตรวจ
นายบรรจง ฉัตรไพฑูรย์ ประธานมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานฯ ได้กล่าวว่า ทางสำนักงานเหลากาชาดจังหวังอุดรธานี มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานและโรงพยาบาลเอกอุดร ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โครงการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ,เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ทรงพระเจริญพระชนมายุ 80 พรรษาและพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร ทรงพระเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาและจะมีโครงการต่อเนื่องคือโครงการ พาแม่ตรวจมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ ทรงพระเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยวันนี้ได้นำผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจจากบ้านหนองบัวบาน ต.หนองวับบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี