พระกริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศน์ฯ พิธี 9 ชาติ เนื้อนวะชุบนาค ตอกโค๊ตกรรมการ ครับ ปลุกเสกพิธีใหญ่ 9ชาติครั้งแรกของโลก
กริ่งจักรพรรดิ์ วัดสุทัศน์ ตอกโค๊ต กรรมการ พระนามแปล มหามังคโล-ผู้มีเกียรติ พระกริ่งสมญานาม “จักรพรรดิ”
แห่งสำนักวัดสุทัศน์เทพวราราม มงคลฤกษ์จารแผ่นยันต์ เททอง รายละเอียด พระกริ่งสมญานาม “จักรพรรดิ”
จัดสร้างพระกริ่งจักรพรรดิ์ เมื่อ พ.ศ. 2545 ถือเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดของวัดสุทัศน์เทพวราราม เพื่อฉลองพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามและการหาทุนสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมหาพิธีพุทธาภิเษก 9 ชาติ นาน 9 วัน 9 คืน โดยพระมหาเถระจากประเทศ จีน เกาหลี ศรีลังกา พม่า เนปาล ภูฎาน ทิเบต เขมร และลาว รวมทั้งได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ดังจากทุกภาค 76 จังหวัดสำคัญที่สุดมีพระวิปัสสนาจารย์พระป่าสายภาคอีสาน65 รูปมานั่งอธิษฐานจิตปลุกให้ทั้งคืน ณ อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม.
เลี่ยมเงินกันน้ำ สวยงาม (ตอนจอง ออกจากวัด ราคาเช่าบูชา 3999 บาทนะครับ)

ปิด ครับ สนใจ ก็ โทร 0873739929