ล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์ 350 บาท รวมส่งคะ่ ติดต่อ or_narak999@hotmail.com