รับเคลื่อนย้ายรถยนต์ รถเกิดอุบัติเหตุ รถเสียระหว่างทาง เครื่องยนต์เสีย ยกเข้าอู่ซ่อม งานประกันภัย การเคลื่อนย้ายรถไม่ช้ำ ช่วงล่างไม่พัง โดยช้รถสไลด์ บรรทุกทั้งคัน