อำเภอเมืองประชุมกำนันผู้่ใหญ่บ้าน
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี นายมาลัยวรณ์ ตั้งอรุณสวัสดึ์ นายอำเภอเมืองอุดรธานี ได้เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี มีการประดับเครื่องหมายอินทรธนู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 39 ราย และการครบวาระในการดำรงตำแหน่งในห้วงเดือนตุลาคม 2555 จำนวน 3 ราย คือ
1.นายนุกูล เสมอใจ ผู้ใหญ่บ้านจัดสรรปันน้ำใน
2.นางสมปอง ผาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านดงสร้างควาย
3.นายสนอง สมเพชร ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์
และแจ้งว่าทางอำเภอกำหนดออกหน่วยอำเภอยิ้มบริการอำเภอเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2556 ประจำเดือน ตุลาคม ในวันที่ 19 ตุลาคม ณ ที่ทำการ อบต.เชียงพิณ ตำบลเชียงพิณ และเหล่าการชาดจะออกบริจาคโลหิตในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุดรธานี