ขายสิทธิ์บ้านเอื้ออาทร หนองคาย1 ทางออกไปโพนพิสัย


บ้านเลขที่ 187 และ 421 สองหลังนี้ติดต่อ 083-3543444


บ้านเลขที่ 260,261(ติดกัน)และ 274
สามหลังนี้ติดต่อ 082-3045315


ขายหลังละ 55,000 บาท ราคานี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2555