ศาสนาพุทธ


สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

กระทู้: ศาสนาพุทธ

LINE it!
 1. #1
  Moderator รูปส่วนตัว กิ่งไผ่
  สมัครเมื่อ
  Sep 2011
  โพสต์
  5,200
  ให้คำขอบคุณ
  1,819
  ได้รับขอบคุณ 2,261 ครั้งใน 1,781 โพสต์

  ศาสนาพุทธ

  คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	2012_04_08_070952_xmku40og.jpg
ครั้ง:	1
ขนาด:	29.9 กิโลไบต์
ID:	62480

  ศาสนาพุทธ


  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  (เปลี่ยนทางมาจาก พุทธศาสนา)


  พระพุทธศาสนา
  หรือ ศาสนาพุทธ (บาลี: buddhasāsana พุทฺธสาสนา, สันสกฤต: buddhaśāsana พุทธศาสนา) เป็นศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา มีพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองตรัสสอนไว้เป็นหลักคำสอนสำคัญ มี พระสงฆ์ หรือสังฆะแห่งพุทธบริษัท 4 เป็นชุมชนของผู้นับถือศาสนาและศึกษาปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา เพื่อสืบทอดไว้ซึ่งคำสอนของพระบรมศาสดา รวมเรียกว่า พระรัตนตรัย1


  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาอเทวนิยม คือเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าทุกคนสามารถพัฒนาจิตใจไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยความเพียรของตน กล่าวคือ ศาสนาพุทธสอนให้มนุษย์บันดาลชีวิตของตนเองด้วยผลแห่งการกระทำของตน ตาม กฎแห่งกรรม มิได้มาจากการอ้อนวอนขอจากพระเป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกกาย[1] คือ ให้พึ่งตนเอง[2] เพื่อพาตัวเองออกจากกอง ทุกข์[3] มีจุดมุ่งหมายคือการสอนให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในโลกด้วยวิธีการสร้าง ปัญญา ในการอยู่กับความทุกข์อย่างรู้เท่าทันตามความเป็นจริง วัตถุประสงค์สูงสุดของศาสนา คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิด เช่นเดียวกับที่พระศาสดาทรงหลุดพ้นได้ด้วยกำลังสติปัญญาและความเพียรของพระองค์เอง ในฐานะที่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ มิใช่เทพเจ้าหรือทูตของพระเจ้าองค์ใด[4]


  พระศาสดาของศาสนาพุทธคือพระโคตมพุทธเจ้า พระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ทรงเริ่มออกเผยแผ่คำสอนในชมพูทวีป ตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่หลังปรินิพพานของพระพุทธเจ้า พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงสั่งสอน ได้ถูกรวบรวมเป็นหมวดหมู่ด้วยการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก[5] จนมีการรวบรวมขึ้นเป็นพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดของ นิกายเถรวาท ที่ยึดหลักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ในการสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่สอง ได้เกิดแนวคิดที่เห็นต่างออกไป[6] ว่าธรรมวินัยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดแห่งศาสนาพุทธ[7] แนวคิดดังกล่าวจึงได้เริ่มก่อตัวและแตกสายออกเป็นนิกายใหม่ในชื่อของ นิกายมหายาน ทั้งสองนิกายได้แตกนิกายย่อยไปอีกและเผยแพร่ออกไปทั่วดินแดนเอเชียและใกล้เคียง บ้างก็จัดว่า วัชรยาน เป็นอีกนิกายหนึ่ง แต่บ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของนิกายมหายาน แต่การจัดมากกว่านั้นก็มี[8] หลักพื้นฐานสำคัญของปฏิจสมุปบาท เป็นเพียงหลักเดียวที่เป็นคำสอนร่วมกันของคติพุทธ[9]


  ปัจจุบันศาสนาพุทธได้เผยแผ่ไปทั่วโลก โดยมีจำนวนผู้นับถือส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย ทั้งในเอเชียกลาง เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันศาสนาพุทธได้มีผู้นับถือกระจายไปทั่วโลก ประมาณ 700 ล้านคน[10][11][12] ด้วยมีผู้นับถือในหลายประเทศ ศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาสากล[13]

 2. #2
  Moderator รูปส่วนตัว กิ่งไผ่
  สมัครเมื่อ
  Sep 2011
  โพสต์
  5,200
  ให้คำขอบคุณ
  1,819
  ได้รับขอบคุณ 2,261 ครั้งใน 1,781 โพสต์

 3. มีคำขอบคุณให้ กิ่งไผ่ กับการโพสต์ข้อความนี้:

  หัวโต (11-11-2012)

 4. #3
  Senior Member รูปส่วนตัว หัวโต
  สมัครเมื่อ
  Aug 2012
  โพสต์
  3,871
  ให้คำขอบคุณ
  9,453
  ได้รับขอบคุณ 11,370 ครั้งใน 3,929 โพสต์
  อ้างอิง โพสต์ต้นฉบับโดยคุณ กิ่งไผ่ ดูโพสต์
  คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	IMG_0061.jpg
ครั้ง:	1
ขนาด:	199.5 กิโลไบต์
ID:	66476

  ตามความเห็นของผมนะครับการขอพรเฉพาะของผมนะครับ
  1 ขอให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
  2 ขอให้มีสัมมาทิฐิ ทุกภพทุกชาติ (ให้มีความเห็นชอบ)
  3 ให้ได้พบพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติไป ให้ได้พบพระอริยเจ้า และให้ท่านรับเราเป็นศิษย์ทุกภพทุกชาติไป
  4 ให้ได้ทำแต่บุญกุศล อย่าได้ต้องทำบาบ ทำอกุศลเลย
  5 ให้ได้บวช และบรรลุภูมิธรรมสูงขึ้น ๆ ทุกภพทุกชาติไป
  6 อย่าได้ไปเกิดในอบายภูมิเลย ให้ได้เกิดอย่างต่ำให้อยู่ในภพภูมิมนุษย์ และเป็นเพศชาย มีร่างกาย และจืตใจ แข็งแรงสมบูรณ์ทุกภพทุกชาติไป
  7 ให้มีสติปัญญาฉลาดปราดเปลื่อง สามารถบรรลุธรรมขั้นสูง และเข้าใจความรู้ทางโลกได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกภพทุกชาติไป

  พอแค่นี้ก่อนครับ

 5. มีคำขอบคุณให้ หัวโต กับการโพสต์ข้อความนี้:

  กิ่งไผ่ (11-09-2012)

 6. #4
  Moderator รูปส่วนตัว กิ่งไผ่
  สมัครเมื่อ
  Sep 2011
  โพสต์
  5,200
  ให้คำขอบคุณ
  1,819
  ได้รับขอบคุณ 2,261 ครั้งใน 1,781 โพสต์  คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	75920_499774216722855_891804970_n.jpg
ครั้ง:	1
ขนาด:	20.6 กิโลไบต์
ID:	66831

  ครั้งหนึ่ง..เคยมีชาวตะวันต
  ได้ยิงคำถามปุจฉาหลวงปู่ชา สุภัทโท ว่า..
  “ศาสนาพุทธ สอนอะไร?”

  แทนการตอบคำถาม..
  หลวงพ่อท่านได้ชี้นิ้วไปที่ก้อนหินเขื่องก้อนหนึ่ง
  “ยกก้อนหินนั้น ขึ้นมาสิโยม”

  ฝรั่งนายนั้น ทำตามที่หลวงพ่อบอก
  “หนักไหม” ท่านถาม
  “หนักครับ” ฝรั่งเจ้าของปุจฉาตอบ

  หลวงพ่อจึงตอบว่า..
  “หนักก็วางลงเถิด สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน มีเพียงเท่านี้".


 7. มีสมาชิก 2 ให้คำขอบคุณ กิ่งไผ่ กับการโพสต์ข้อความนี้


 8. #5
  Senior Member รูปส่วนตัว เหยี่ยวเดือน 9
  สมัครเมื่อ
  Sep 2012
  โพสต์
  163
  ให้คำขอบคุณ
  272
  ได้รับขอบคุณ 196 ครั้งใน 131 โพสต์
  ชีวิตคนเรามุ่งที่จะสนองความปรารถนาอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนเราวิ่งไร่ตามหาพยับแดดไม่มีวันจบสิ้น เมื่อสมปรารถนาดังต้องการแล้ว ความปราถนาใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีก เหมือนกับเราวิ่งไปจนถึงที่ที่เราเห็นพยับแดดแล้ว เมื่อมองไปข้างหน้าก็จะเห็นพยับแดดอันใหม่ให้เราวิ่งไร่ตามอีกอยู่ร่ำไป แต่ทางธรรมนั้นเมื่อเราค้นพบจุดสูงสุดทางธรรมแล้วก็จะไม่ต้องค้นหาอีกต่อไป ตลอดการ
  คำสั่งสอนที่จำมาจาก ท่านอาจารย์ปัญญา (วัดป่าสูงแคน อุดรธานี)

 9. มีคำขอบคุณให้ เหยี่ยวเดือน 9 กับการโพสต์ข้อความนี้:

  กิ่งไผ่ (11-24-2012)

ข้อมูลกระทู้

Users Browsing this Thread

ในขณะนี้มี 1 คุณดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 1 ผู้เยี่ยมชม)

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด

สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕
อุดรธานี รับออกแบบเว็บไซต์ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ พีแอลซี power bank ปากกา รับทำ seo