ปืนลูกกรด.22 6ร่องเกลียว ยาว18นิ้ว ร้านไหนมีครับ ของอะไรก็ได้ครับ