ปิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 23.30 น. เคาะตามกำลัง