ประมงจังหวัดสระแก้ว นำสื่อเยี่ยมชมกลุ่มสหกรณ์เกษตรเขื่อนพระปรง ในฐานะที่เป็นกลุ่ม ผู้เลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์ก้ามแดง ในบ่อและแปลงนาตามธรรมชาติ ที่สร้างรายได้จากการขายกุ้งขึ้นห้างได้ปีละ 5 ล้านบาทจากผลผลิต 14 ตัน เผยรสชาติเนื้ออร่อย กำลังเป็นที่นิยมในตลาด...

http://www.thairath.co.th/content/region/347216