สอบท้องถิ่น ครั้งใหญ่ 56 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. - กลาง ธ.ค. 2556

เปิดรับสมัครสอบวันที่ 18 พ.ย. - กลาง ธ.ค. 2556
ระดับการศึกษา: ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 6,050-9,140
อัตราว่าง: 7,500 กว่าอัตรา
ปฏิบัติงานที่: ทั่วประเทศ

**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


วันสอบคัดเลือก : ประมาณ กลาง ม.ค.
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต
แบ่งสอบทั้งหมดเป็น 10 เขต การสอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุดสิตรับผิดชอบในการจัดการการสอบ
ทุกคนต้องสอบทั้ง ภาค ก., ภาค ข., และ ภาค ค.
จังหวัดที่เป็นศูนย์สอบจะเป็นผู้ถือบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชีจะใช้ข้ามจังหวัดในเขตเดียวกัน "ได้" แต่ข้ามเขต "ไม่ได้"
ใน 1 ภาคอาจจะมีมากกว่า 1 เขต
ใน 1 เขตมี 7-9 จังหวัด
จัดสอบแบบกลุ่มตำแหน่งที่มีลักษณะงานเกื้อกูลกัน
ภาค ก. ท้องถิ่นมีส่วนของ "กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 50%" ไม่เหมือน ก.พ. ที่มีเพียง คณิตศาสตร์-ภาษาไทย
คิดคะแนนรวม ภาค ก.+ข.+ค. และแต่ละภาคต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 60%
คุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ ระดับ 1 สำหรับผู้จบ ปวช., ระดับ 2 ปวส. และ ระดับ 3 ปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบทั้งหมดทั่วประเทศอาจมากกว่า >>600,000คน<<


ดูรายละเอียดตำแหน่งว่างและแนวข้อสอบได้ที่ >>ศูนย์รวมข่าวและเอกสารติวสอบ<<