โรงเรียนคณิตศาสตร์เหมียว เหมียว อุดรธานี เปิดสอนในระดับอนุบาล1-3 และระดับประถมศึกษา1-6

เพื่อติวเสริม ติวสอบกลางภาค ปลายภาค อัพเกรดทั้ง 2 วิชา และปรับพิ้นฐาน

เพื่อน้องๆที่สนใจเรียนพิเศษเสริมวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

!! ทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง !!

รายละเอียด โปรโมชั่น ตามเอกสารที่แนบมานะค่ะ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	1.png
ครั้ง:	1
ขนาด:	74.2 กิโลไบต์
ID:	749220คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	2.png
ครั้ง:	1
ขนาด:	96.2 กิโลไบต์
ID:	749221คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ชื่อ:	3.png
ครั้ง:	1
ขนาด:	95.6 กิโลไบต์
ID:	749222