สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง

ที่ตั้งของอำเภอบ้านดุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุทโธ และเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 18 อำเภอ กับ 2 กิ่งอำเภอ จังหวัดอุดรธานี ได้แยกจากการปกครองออกมาจากอำเภอหนองหาน ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช 2502 ต่อมายกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช 2506 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 84 กิโลเมตรห่างจากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 4 ประมาณ 203 กิโลเมตร สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี


สถานีตำรวจภูธรบ้านดุง มีพื้นที่รับผิดชอบ 924 ตารางกิโลเมตร

มีจำนวน 9 ตำบล 117 หมู่บ้าน ดังนี้

(1.)ตำบลบ้านดุง จำนวน 18 หมู่บ้าน (2.)ตำบลบ้านชัย จำนวน 9 หมู่บ้าน

(3.)ตำบลโพนสูง จำนวน 17 หมู่บ้าน (4.)ตำบลศรีสุทโธ จำนวน 12 หมู่บ้าน

(5.)ตำบลนาคำ จำนวน 13 หมู่บ้าน (6.)ตำบลนาไหม จำนวน 13 หมู่บ้าน

(7.)ตำบลถ่อนนาลับ จำนวน 8 หมู่บ้าน (8.)ตำบลบ้านจันทน์ จำนวน 18 หมู่บ้าน

(9.)ตำบลวังทอง จำนวน 9 หมู่บ้าน

Ø อาชีพหลัก เกษตรกร และอุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์

http://www.bandung.udonthani.police.go.th/