ร้านขายปืน ร้านจำหน่ายปืน ขายปืน จำหน่ายปืน ถูกต้องตามกฎหมาย

1. บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 723 ถ.สี่พระยา เขตบางรัก กทม.10200 Tel. 0-2206-9501-2 Fax. 0-2206-9503
2. บริษัท ฮะกีมี
เลขที่ 98-100 ใกล้สี่แยกอุณากรรณ ถ.เจริญกรุง เขตพระนคร กทม.10200
Tel. 0-2222-7791, 0-2222-8371, 0-2623-7281, Fax 0-2226-5924
3. ห.จ.ก.ไทยเนชั่นแนลการค้า
Tel. 0-2221-7131-2, 0-2224-6944, 0-2225-2428, 0-2221-7808, Fax. 0-2225-2429
4. ห.จ.ก.ปืนโยธิน
เลขที่ 43 ถ.บูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2221-8328, 0-2221-2439, Fax. 0-2226-2928
5. ห.จ.ก.ปืนศรีบูรพา
เลขที่ 9 ถ.บูรพา(ใกล้สี่แยกอุณากรรณ) เขตพระนคร กทม. 10200
Tel. 0-2224-8565-6, 0-2224-5918, 0-2222-6273
6. ห.จ.ก.ปืนเทเวศร์
เลขที่ 2/5 ดิโอลด์สยามพลาซ่า ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม.10200
Tel. 0-2222-7537, 0-2226-4799, 0-2623-7061, Fax 0-2225-0583
7. ห.จ.ก.พ.ห้างปืนวังบูรพา
เลขที่ 15 ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม.10200
Tel. 0-2222-6949, 0-2222-2353
8. ห.จ.ก.ปืนเอนกและบุตร
เลขที่ 13 ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม.10200
Tel. 0-2623-7711, 0-2623-7700, 0-26237676, Fax 0-2623-7600
9. ห.จ.ก.ปืนอินฟินิตี้
เลขที่ 3/4 ถ.อุณากรรณ แขวงวังบูรพา เขตพระนคร กทม.10200
Tel. 0-2621-2096-8, Fax 0-2621-2099
10. ห้างฯ ปืนรัตนา
เลขที่ 105 สี่แยกอุณากรรณ ถ.เจริญกรุง เขตพระนคร กทม.10200
Tel. 0-2221-4638, 0-2222-3054, 0-2222-0314 Fax. 0-2226-2938
11. ห้างฯ ปืนแสงทอง
เลขที่ 37 ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2221-7808, 0-2225-2428
12. ห้างฯ ค้าปืน อินโดไทย พาณิชน์
เลขที่ 23-25 ถ.บูรพา(ตรงข้ามดิโอลด์สยามพลาซ่า) เขตพระนคร กทม.10200
Tel. 0-2221-9767-9, 0-2221-5217, 0-2221-5472, 0-2222-1253, Fax. 0-2225-7680
13. ห้างฯ ปืนอำพล
เลขที่ 17 ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม. 10200 Tel. 0-2222-4501, 0-2222-6699, 0-2221-4731, Fax. 0-2225-8630
14. ห้างฯ ปืนเพชรกำธร
เลขที่ 2/6 ดิโอลด์สยามพลาซ่า เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2225-8629
15. ห้างฯ ปืนไพศิษฐ์
เลขที่ 26 ถ.ทรัพย์สิน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2221-2668, 0-2623-8459, Fax 0-2221-8097
16. ห้างฯ ปืนสันทนา
เลขที่ 19-21 ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2225-8798, 0-2222-0542, 0-2222-6270, Fax 0-2225-3402
17. ห้างฯ ปืนโอฬารพาณิชย์
เลขที่ 2/7 ดิโอลด์สยามพลาซ่า ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2623-8688-9, Fax 0-2623-8729
18. ห้างฯ ปืนชยันต์พานิช
เลขที่ 96 ถ.เจริญกรุง(ใกล้สี่แยกอุณากรรณ) เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2222-2774, 0-2623-8003-5, Fax 0-2623-8006
19. ห้างฯ ปืนประโยชน์ 1/6 , 1/7 ถนน อุณากรรณ วังบูรพา เขตพระนคร กทม 10200
โทร. 221 - 3350 , 226 - 4994 แฟกซ์ : 224 - 0632
20. ห้างฯ ปืนธง
เลขที่ 5 ถ.บูรพา(ใกล้สี่แยกอุณากรรณ) เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2222-7784, 0-2623-9838-9
21. ห้างฯ ปืนสองพี่น้อง
เลขที่ 3/2 ถ.อุณากรรณ เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2226-5714, 0-2222-4608
22. ห้างฯ ปืนนิมิตร
เลขที่ 7 ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2222-0562, 0-2222-0614
23. ปืนดำริห์การค้า
เลขที่ 3/9 อาคารสยามรมณีย์ สีแยกอุณากรรณ เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2222-8228
24. ปืนอรุณี-ปืนสมหมาย
เลขที่ 2/14 ดิโอลด์สยามพลาซ่า ถ.บูรพา เขตพระนคร กทม.10200 Tel. 0-2222-6707, 0-2623-7142-3, Fax 0-2222-1784

ข้อมูลจาก http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=41343.0

ร้านขายปืน ร้านจำหน่ายปืน ขายปืน จำหน่ายปืน ถูกต้องตามกฎหมาย