พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร


สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8

กระทู้: พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

LINE it!
 1. #1
  Senior Member รูปส่วนตัว sithisai
  สมัครเมื่อ
  Aug 2009
  โพสต์
  320
  ให้คำขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 7 ครั้งใน 4 โพสต์

  พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

  จากการที่รัฐบาลยกเลิกพรก.ฉุกเฉินล่าสุด ทำให้ต้องยุบศอฉ.ตามไปด้วย แต่กลับแต่งตั้ง(ศอ.รส) ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยขึ้นแทน....
  ถ้าพิจารณาในด้านข้อกฏหมายแล้ว ทั้งพรก.ฉุกเฉินและพรบ.มั่นคง ไม่แตกต่างกันมากนัก โดย ใช้ทหารเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน(ตำรวจ) อยู่เหมือนเดิม โดยมีพลโท
  ดาวพงษ์ เสธ.ทบ.ผู้มีส่วนร่วมในการวางนโยบายสลายม๊อบแดง เป็นประธานนั่งหัวโต๊ะเช่นเคย สรุปแล้ว. รัฐบาล ที่มีผู้นำจบจากประเทศประชาธิปไตย ก็ยังคงอยู่ใต้ร่มเงาทะมึนของสีเขียวเหมือนเดิม หรืออาจเป็นเพราะ ความ...กลัว...ในหลายๆเรื่อง มากเกินไปหรือไม่

 2. #2
  Senior Member รูปส่วนตัว arun Sound
  สมัครเมื่อ
  May 2010
  อายุุ
  45
  โพสต์
  4,328
  ให้คำขอบคุณ
  8
  ได้รับขอบคุณ 67 ครั้งใน 54 โพสต์

  Re: พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

  ผมไม่เดือดร้อนอะไรตรงไหน
  แล้วคุณล่ะ
  เดือดร้อนตรงไหนบ้างครับ??
  ถ้าไม่มีโจร ก็ไม่ต้องมีตำรวจ
  ถ้าของไม่หาย ก็ไม่ต้องมียาม
  เอ????
  ที่บ้านผม ไฟไม่เคยไหม้เลยซักครั้ง
  ทำไม ผมต้องมีถังดับเพลิงหว่า???
  ผมเดือดร้อนกับถังดับเพลิงถังนี้ไหมหนอ
  เจ้าของกระทู้ ตอบด้วยนะครับ
  เสียงข้างมาก ตัดสินความต้องการใด้เสียงข้างมาก ตัดสินความถูกต้อง ไม่ใด้ อรุณซาวด์ อีเลคทรอนิกส์ 30 หมู่10 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทร 085 1810843

 3. #3
  Senior Member รูปส่วนตัว Ukkaniruj
  สมัครเมื่อ
  Sep 2010
  โพสต์
  417
  ให้คำขอบคุณ
  3
  ได้รับขอบคุณ 13 ครั้งใน 10 โพสต์

  Re: พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

  ไม่เหมือนคับ พรบ. ความมั่นคง เป็นคนละอย่างกับ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน
  อย่างแรกเลย พรบ. นั้น ก็มาจากสภานิติบัญญัติ ส่วน พรก.มาจากฝ่ายบริหาร

  พรบ.ความมั่นคงนั้น ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แต่ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะมีอยู่ต่อไปเป็นเวลานาน คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ กอ.รมน.เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทา ภายในพื้นที่และระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยต้องประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

  แต่การประกาศพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินนั้นคือ เมื่อปรากฏว่ามีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น และนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรใช้กำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารร่วมกันป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้ง ฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อบังคับใช้ทั่วราชอาณาจักรหรือในบางเขตบางท้องที่ได้ตามความจำเป็นแห่งสถานการณ์

  แล้วสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นยังไงล่ะ??

  คำตอบคือ สถานการณ์อันกระทบหรืออาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา การรบหรือการสงคราม ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เอกราชและบูรณภาพแห่งอาณาเขต ผลประโยชน์ของชาติ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยของประชาชน การดำรงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสงบเรียบร้อยหรือประโยชน์ส่วนรวม หรือการป้องปัดหรือแก้ไขเยียวยาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาอย่างฉุกเฉินและร้ายแรง
  ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ พระบรมราโชวาท 11 ธันวาคม 2512

 4. #4
  Senior Member รูปส่วนตัว Ukkaniruj
  สมัครเมื่อ
  Sep 2010
  โพสต์
  417
  ให้คำขอบคุณ
  3
  ได้รับขอบคุณ 13 ครั้งใน 10 โพสต์

  Re: พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

  พ.ร.บ.ความมั่นคง กับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีข้อแตกต่างกัน 4 ข้อ ได้แก่
  1. พ.ร.บ.ความมั่นคง ประชาชนฟ้องร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ได้ แต่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฟ้องไม่ได้
  2. พ.ร.บ.ความมั่นคง ยังอนุญาตให้มีการชุมนมได้ แต่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่อนุญาตให้ชุมนุม
  3. พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้อำนาจมากกว่า พ.ร.บ.ความมั่นคง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปิดล้อม-ตรวจค้น-จับกุมได้
  4. หลังเสร็จสิ้นการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง รัฐบาลต้องทำรายงานไปยังรัฐภา และเปิดให้รัฐสภาสอบถาม ดังนั้นปฏิบัติการต่างๆจึงต้องมี
  แผนงานชัดเจน แต่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถือเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร ไม่จำเป็นต้องรายงานต่อรัฐสภา ซึ่งหากไม่จำเป็นจริงๆ รัฐบาลก็จะไม่นำ
  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาใช้
  ถ้ามีความพยายามจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการสร้างความรุนแรง มีความพยายามก่อวินาศกรรม หรือก่อความวุ่นวาย ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแล โดยเบื้องต้นจะใช้กรอบกฎหมายปกติคือใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นหลักและใช้ทหารและพลเรือนเป็นกำลังเสริม จนกว่าจะมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง ถ้ามีการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงก็จะมีทหารเป็นกำลังหลัก แต่หากสถานการณ์บานปลายและรุนแรงมากก็จำเป็นต้องประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งอยู่ที่ดุลพินิจของฝ่ายบริหารว่าจะให้กำลังของฝ่ายไหนเข้ามาดูแล ซึ่งเมื่อใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประชาชนจะไม่สามารถฟ้องร้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้
  ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ พระบรมราโชวาท 11 ธันวาคม 2512

 5. #5
  Senior Member รูปส่วนตัว sithisai
  สมัครเมื่อ
  Aug 2009
  โพสต์
  320
  ให้คำขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 7 ครั้งใน 4 โพสต์

  Re: พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

  คุณUKKA. อธิบายอย่างผู้มีความรู้ เข้าท่าดีครับ....อย่างนี้ค่อยหน้าคุยด้วยหน่อย(ไม่มีอคติและความเกลียดชังเป็นที่ตั้ง)

 6. #6
  Senior Member รูปส่วนตัว eMC
  สมัครเมื่อ
  Dec 2009
  โพสต์
  434
  ให้คำขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้งใน 0 โพสต์

  Re: พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

  อ้างอิง โพสต์ต้นฉบับโดยคุณ sithisai
  คุณUKKA. อธิบายอย่างผู้มีความรู้ เข้าท่าดีครับ....อย่างนี้ค่อยหน้าคุยด้วยหน่อย(ไม่มีอคติและความเกลียดชังเป็นที่ตั้ง)

  อืม...เห็นชัดเลยครับว่า จขกท นำเสนอกระทู้เต็มไปด้วยอคติและความเกลียดชังเป็นที่ตั้ง 555+

  เพราะ ถ้าบ้านผมอยู่แยกราชประสงค์ แล้ว "เงาทะมึนสีเขียว" ทำให้บ้านผมเป็นปกติสุขได้ ผมว่า "เงาทะมึนเป็นสีแดง" มากกว่า

  "สีเขียวเป็นแสงอันบรรเจิด" ครับ และเพราะ "สีเขียว" ทำให้แยกราชประสงค์เป็นปกติสุขครับ ค้าขาย ไป-มา ได้ครับ 555+

 7. #7
  Senior Member รูปส่วนตัว arun Sound
  สมัครเมื่อ
  May 2010
  อายุุ
  45
  โพสต์
  4,328
  ให้คำขอบคุณ
  8
  ได้รับขอบคุณ 67 ครั้งใน 54 โพสต์

  Re: พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

  อ้างอิง โพสต์ต้นฉบับโดยคุณ eMC
  อ้างอิง โพสต์ต้นฉบับโดยคุณ sithisai
  คุณUKKA. อธิบายอย่างผู้มีความรู้ เข้าท่าดีครับ....อย่างนี้ค่อยหน้าคุยด้วยหน่อย(ไม่มีอคติและความเกลียดชังเป็นที่ตั้ง)

  อืม...เห็นชัดเลยครับว่า จขกท นำเสนอกระทู้เต็มไปด้วยอคติและความเกลียดชังเป็นที่ตั้ง 555+

  เพราะ ถ้าบ้านผมอยู่แยกราชประสงค์ แล้ว "เงาทะมึนสีเขียว" ทำให้บ้านผมเป็นปกติสุขได้ ผมว่า "เงาทะมึนเป็นสีแดง" มากกว่า

  "สีเขียวเป็นแสงอันบรรเจิด" ครับ และเพราะ "สีเขียว" ทำให้แยกราชประสงค์เป็นปกติสุขครับ ค้าขาย ไป-มา ได้ครับ 555+
  หุหุ เงาทะมึนสีแดง หากมาแถวๆบ้านผม มันจะแดงทาพื้นถนนด้วย
  เสียงข้างมาก ตัดสินความต้องการใด้เสียงข้างมาก ตัดสินความถูกต้อง ไม่ใด้ อรุณซาวด์ อีเลคทรอนิกส์ 30 หมู่10 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทร 085 1810843

 8. #8
  Senior Member รูปส่วนตัว papa05
  สมัครเมื่อ
  Apr 2010
  โพสต์
  2,249
  ให้คำขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้งใน 0 โพสต์

  Re: พรบ.มั่นคง ต่างกับพรก.ฉุกเฉิน อย่างไร

  0จะแบบใหนก็ได้ถ้าทำให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่มีความเดือดร้อน ได้ทั้งนั้น แต่ก็ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมาย รับได่ครับ

  ถ้าปรองดองกันจะแบบใหนก็มีสุข ถ้าสุขแบบยิ้มสยามนี้ชอบที่สุดเลย
  ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ   ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว

    ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ   ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนง

    เฒ่าทารก  ?????อิอิอิ

ข้อมูลกระทู้

Users Browsing this Thread

ในขณะนี้มี 1 คุณดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 1 ผู้เยี่ยมชม)

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด

สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕
อุดรธานี รับออกแบบเว็บไซต์ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ พีแอลซี power bank ปากกา รับทำ seo