โรงเรียนศศิกานต์วิทยา อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
เปิดสอนในระดับชั้น อนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3

รับสมัครครูผู้สอน หลายอัตรา ดังนี้...

- เอกภาษาอังกฤษ
- เอกภาษาไทย
- เอกคณิตศาสตร์
- เอกศิลปศึกษา
- เอกดนตรี
(หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง)
ติดต่อ 042-281142 ในเวลาราชการเท่านั้น